Regeringsbeslut för längre och tyngre fordon

Regeringsbeslut för längre och tyngre fordon

Regeringen har idag, den 16 april, beslutat om en ändring i trafikförordningen av maxvikten på lastbilar till 64 tons bruttovikt. Därtill får Trafikverket i uppdrag att redovisa vilka möjligheter det finns att köra med längre och tyngre godståg på befintligt järnvägsnät.

Transportsystemet behöver kontinuerligt effektiviseras för att möta behoven från industri, företag och resenärer. Samtidigt måste utsläpp av koldioxid och andra miljöskadliga utsläpp minska. Därför har regeringen idag beslutat att höja viktgränsen för lastbilar från dagens 60 ton till 64 tons bruttovikt. Ändringen i trafikförordningen träder i kraft den 1 juni i år.

– Ett effektivt, hållbart och väl fungerande transportsystem är en viktig del i regeringens politik för att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 samtidigt som miljö-och klimatpåverkan ska minskas, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Försök har gjorts med tyngre och längre tåg som visade att det inte är något tekniskt hinder. Därför får nu Trafikverket i uppdrag att se över vilka möjligheter det finns att köra längre och tyngre tåg på hela järnvägsnätet. Trafikverkets uppdrag ska redovisas senast den 31 augusti 2015.

www.regeringen.se
Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar