Direkt från fabriken till årets MaskinExpo. Den resan gör en helt ny typ av vagn från Stronga. Det handlar om en tippförsedd vagn för lastväxlarflak avsedd att koppla efter traktorns lastväxlarvagn. Föraren skjuter över flaket, får med sig dubbla laster och kan tippa extraflaket utan att behöva flytta över det till lastväxlaren. Det är importören Catrinelunds Gård AB som bjuder in till världspremiären på MaskinExpo.

– Vagnen riktar sig bland annat till lantbrukare som har långa transporter mellan sina gårdar och när de levererar skörden till sina siloanläggningar. Flera kunder har efterfrågat just denna typ av vagn utvecklad för traktorekipage, då det som funnits att tillgå på marknaden främst varit framtaget för lastbilar, säger Göran Carlsson på Catrinelunds Gård AB.

Av Strongas omfattande program av dumpersvagnar väljer Catrinelunds Gård AB att visa en stor unik half pipe-vagn som blivit väldigt populär i Norge.

– Vi vill nu se om det finns en marknad för denna omtyckta vagn även i Sverige, tillägger Göran Carlsson.

Det finns ett rikt utbud av tillbehör för att anpassa vagnarna till respektive kunds behov. Varje vagn är unik och byggs efter order från kund.

www.catrinelundsgard.se