ANNONS

Den 28 maj röstade Riksdagen ja till förslagen om utökade klampningsmöjligheter, och en borttagning av begränsningen på 24 timmar i ett tillkännagivande till regeringen.

–         Det är ett litet steg för politiken men ett stort och viktigt steg för åkerinäringen och trafiksäkerheten, säger Ulric Långberg, Branschansvarig Sveriges Åkeriföretag.

–         Trafikutskottet visar insikt i branschens frågor, och vi är tacksamma för att Riksdagen inte släpper den här frågan, utan fortsätter uppmana regeringen att komma med lagförslag, säger Ulric Långberg.

–         Det här har vi arbetat för i flera år, eftersom det ger myndigheterna verktyg att stoppa olagliga ekipage. En borttagning av 24-timmarsbegränsningen kommer öka förutsättningarna för sund konkurrens för våra medlemmar, säger Långberg.

–         Riksdagen har lyssnat och förstått vikten av sund konkurrens och att sanktionsavgifter ska betalas innan färden fortsätter. Det är angeläget att lagförslag verkligen tas fram skyndsamt så att de kan verkställas, avslutar Ulric Långberg.

Sveriges Åkeriföretag