Elbilar ställer nya krav

Elbilar är framtiden. Det menar Holmgrens Bil som storsatsar på Nissans EV-modeller.

I verkstaden är man redo för att ta sig an de utmaningar som de nya fordonen ställer.

– Säkerheten är A och O, batterierna innehåller rejält med kräm, säger Mats Eriksson när han lyfter upp företagets demobil.

 

Till skillnad från vanliga bilar är bottenplattan helt plan och skyddad av plastsköldar eftersom det av naturliga skäl inte finns något avgassystem.

– Dessutom slipper vi avgaserna inne i hallen när vi kör ut och in bilarna, säger Mats Eriksson som konstaterar att just den här modellen tycks Nissan ha lyckats extra väl med.

Av den handfull bilar som företaget sålt och som med jämna mellanrum dyker upp på service har det inte funnits några som helst barnsjukdomar eller typfel.

 

Enkla fel

Vid ett tillfälle klagade dock en kund på att bilen inte tog emot laddning, och det hela åtgärdades genom att ägaren fick en ny laddsladd.

– Just sladdarna är känsliga eftersom de är klumpiga och används i stort sett dagligen i ur och skur. Det händer att kunderna tappar dem i marken eller kör över dem. Det här är dock handhavandefel, annars har vi bara haft vanliga serviceåtgärder. Och då handlar det mest om att byta och fylla på vätskor samt smörja upp bromsarna, vilket vi gör med alla Nissanmodeller som är inne på service.

Mats Eriksson menar att detta i sin tur innebär mindre arbete och därmed färre debiterbara timmar för verkstaden.

Samtidigt ställer bilarna nya krav på mekanikerna eftersom fordonen drivs av högspänningsbatterier på 400 volt, och det gör att de som ska jobba med bilarna måste gå kurser på sammanlagt fem dagar.

 

Höga strömstyrkor

Den första dagen handlar det om grundläggande elkunskap och vilka risker som det finns vid ett felaktigt handhavande. Stor vikt läggs vid att man ska använda sig av rätt säkerhetsutrustning när det gäller arbeten med bilens elsystem.

Först och främst ska området kring bilen spärras av för att enbart den behöriga mekanikern ska vara nära bilen. Men sen gäller det även att använda sig av speciella antistatiska handskar och skor så att man inte jordar sig själv rakt ner i golvet.

Vidare krävs det ett speciellt visir för att skydda mot eventuella ljusblänk.

– Eftersom bilarna har lithium-jon batteri gäller det att utbilda och informera alla andra i verkstaden om vad som gäller vid en brand eftersom den här typen av batterier ger ifrån sig en giftig gas, säger Mats Eriksson.

 

Flera utbildningar

Efter den grundläggande elutbildningen blir det två dagar för respektive bilmodell.

I sortimentet finns just nu personbilen Leaf samt en skåpbilsversion som heter e-NV200, vilket innebär att hela utbildningspaketet omfattar en arbetsvecka.

Motorerna och elsystemet är i stort sett detsamma i båda bilarna, men karossmässigt skiljer de sig åt.

– Här handlar det om att lära sig hur systemet fungerar och hur man felsöker. I utbildningen riggas det vissa fel som deltagarna sedan får försöka hitta, och detta innebar nya utmaningar för den som är van att jobba med vanliga bensin- och dieselmotorer.

 

Mäta upp felen

Även om Holmgrens bil ännu inte haft några fel på EV-modellerna lär elfelen sannolikt komma med tiden. Genom att använda sig av Nissans ordinarie felsökningsprogram Datakonsult 3x går det att få en första indikation på var felet kan finnas.

I mekanikerns verktygslåda finns även en speciell voltmätare som klarar de höga strömstyrkorna samt en isolations/resistansmätare för att kunna mäta eventuella överslag.

– Precis som med vanliga bilar handlar det om att prova sig fram och systematiskt utesluta alla felkällor tills dess att man hittar problemet, så själva arbetsgången är i stort sett densamma som tidigare. Den stora skillnaden är att här handlar det om avancerade elektriska system.

 

Vissa restriktioner

I likhet med andra auktoriserade Nissanverkstäder finns det en hel del restriktioner för vad Holmgrens mekaniker får respektive inte får göra.

Den behöriga mekanikern får till exempel endast felsöka och dokumentera fel på motor och batteri, men absolut inte utföra några åtgärder som att öppna motorn eller batteriet.

Istället ska den här typen av fel skickas vidare till Nissan som tar hand om de problemen centralt. Däremot får man efter godkännande från Nissan byta ett felaktigt batteri.

– När det gäller åtgärder på andra delar av bilen skiljer det sig inte på några avgörande sätt från vanliga bilar.

Text och foto: Peter Fredriksson

 

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar