ANNONS

Det norska maskintillverkningsföretaget AMV AS är i Sverige hittills mest känt för tunnlar och tunneldrivning med stora kunder främst inom gruvnäringen. Nu gör man en bredare satsning med egen verksamhet i Sverige. Anledningen är framförallt de stora infrastrukturprojekt som kommer framöver i Sverige.

AMV AS är beläget i Flekkefjord i södra Norge, ett litet samhälle med cirka 10 000 invånare. Företaget bildades redan 1860 och har sedan dess funnits i familjens ägo. Vd Peder Andersen tillhör den femte generationen.
Ansvarig och vd för den nystartade verksamheten i Sverige som bedrivs i bolaget AMV Equipment AB är Anders Östberg från Färila, Hälsingland. Han har jobbat inom tunnelbranschen i Sverige och internationellt i 22 år.
– Min långa erfarenhet är förstås också anledningen till att jag fått gå in i det här, säger Anders Östberg.
AMVs huvudfokus ligger på tunnel- och anläggningsbranschen samt offshore industrin. Inom tunnelbranschen är man en betydande maskinleverantör med stora marknadsandelar inom den Nordiska marknaden men även internationellt.
– Det AMV är känt för i Sverige är just tunnlar och tunneldrivning. Särskilt inom gruvverksamheten har vi många maskiner redan idag. Vi ska nu försöka etablera oss mer inom väg- och anläggningsbranschen.

HISTORISKT HAR DEN Svenska marknaden skötts från Norge men med tanke på den kommande marknaden med framför allt stora infrastrukturprojekt i Sverige, har man beslutat att satsa på en egen verksamhet i Sverige.
– Många stora projekt kommer att upphandlas de närmaste 15 åren.
Förväntningarna är att Sverige ska bli en stor marknad för utrustning som har med bergsprängning och borrning att göra.
– Och ska man vara med på riktigt i den stora infrastruktursatsning som görs nu så måste man vara på plats med reservdelar, service med mera, förklarar Anders Östberg.
Verksamheten i Sverige kommer att arbeta med försäljning, tillverkning, montage och underhåll. Navet i verksamheten kommer att bli lokaliseringen i Sunne. Där kommer primärt tillverkning och montage av maskiner att ske samt service av dessa.

EGENTLIGEN HANDLAR DET om två bolag. I bolaget Scandinavian Tunnelling kan man erbjuda konsulttjänster inom produktionsteknik. Bland annat är man etablerade inom Förbifart Stockholm.
– Det vi ser, både i Sverige och Norge, är att det finns ett behov av kunskap om hur redskapen ska användas. Vår affärsidé är därmed lite bredare än gängse maskinleverantörers.
Att man valt Sunne som lokaliseringsort är ett strategiskt beslut.
– I Sunne finns en lång och gedigen tradition inom tung industri och därmed kompetens inom området, något som är viktigt för tillverkningen. Läget är också strategiskt med avseende på närheten till Norge. Det ger synergieffekter mellan de två stora marknaderna.
Anläggningen i Sunne är cirka 1 200 kvadratmeter stor och kommer att inrymma både verkstads- och kontorsdel. Under oktober beräknar man att kunna ta den i drift.
– Vi har för avsikt att initialt anställa fyra-sex personer under hösten/vintern, framför allt kommer vi att behöva personal inom el, hydraulik och montage.
Borrutrustning är det som man nu inledningsvis börjar tillverka i Sverige.
– AMV XD-serien är det första som kommer att byggas i Sunne, den ingår nu för övrigt som standard i Volvos tilläggsprogram.

NÄRHETEN TILL NORGE innebär ytterligare en fördel, menar Anders Östberg.
– Sverige har liknande berg och förhållanden som i Norge där AMV är en mycket stor spelare. Det gör det enkelt att ta med kunder, det finns alltid projekt att besöka.
Att det finns konkurrenter på olika maskintyper det är man givetvis medveten om.
– Men AMV har en ganska komplett och bred produktportfölj, där är vi lite unika. Vi ser stora möjligheter i framtiden med vår etablering i Sunne, avslutar Anders Östberg.