ANNONS

Över 47 000 viltolyckor inträffade förra året och för att minska antalet olyckor uppmärksammas problemet med en landsomfattande insatsvecka.

Nationella viltolycksrådet, där 16 myndigheter ingår, arrangerar insatsveckan som pågår mellan 21 och 27 september. Under rubriken ”En olycka kommer sällan ensam” vill Nationella viltolycksrådet uppmärksamma trafikanter på att vilda djur hela tiden finns ute på våra vägar. De vanligaste viltolyckorna sker med rådjur och över 30 procent av samtliga viltolyckor sker i de tre länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.
– Av alla viltolyckor som sker varje år är 75 procent av dem är rådjursolyckor, säger Annika Jägerbrand, forskare på VTI.

Hon har tidigare sammanställt en tioårig översikt över rådjurskollisioner i Sverige. För samhället innebär olyckorna också en stor samhällskostnad.
– Enbart rådjursolyckorna kostar samhället omkring en miljard kronor om året, säger hon.
Under insatsveckan kommer informationskampanjer att genomföras i form av utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.

Det finns regionala viltolycksråd i samtliga län som också har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i respektive län. Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se. På hemsidan finns också möjlighet att se var samtliga viltolyckorna i Sverige inträffar.

Om olycka ändå är framme
Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Även om man inte kan konstatera att någon skada har skett på djuret ska olyckan ändå rapporteras till polisen via SOS 112. Trafikanterna som varit inblandade i olyckan måste också markera platsen där sammanstötningen ägde rum för att en eftersöksjägare med hund ska kunna hitta platsen där viltet ligger eller försvunnit. Detta sker bäst genom att placera ut en viltolycksremsa. Denna remsa kan hämtas ut bland annat på bilprovningstationer, men också skrivas ut digitalt från Nationella viltolycksrådets webbplats.

Fakta om Nationella viltolycksrådet
Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.
www.viltolycka.se

Foto: Hejdlösa Bilder