Elvägar testas i verklig miljö

Trafikverket har i samråd med Vinnova och Energimyndigheten beslutat att två leverantörer får testa varsin lösning för elvägar.
De två leverantörerna är Rosersbergs Utvecklings AB och Region Gävleborg och testerna utförs i närheten av Arlanda och utanför Gävle.

Region Gävleborg ska testa en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen. Testerna utförs på E16 mellan Sandviken och Storvik.
Rosersbergs Utvecklings AB, Ruab, ska istället testa en teknik som innebär att en elskena i vägbanan driver och laddar fordonet under resan. Rosersbergs Utvecklings AB har under flera år jobbat med ett elvägsprojektet vid Stockholm Arlanda Airport. Pengarna man nu får ska användas till fortsatt teknikutveckling och för att anlägga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde.

– DET ÄR ett riktigt glädjebesked att staten fortsätter satsa på elvägar. Vi kommer nu fortsätta utveckla detaljer inom tekniken vid vår testbana vid Arlanda och om cirka två år anlägga en två kilometer lång sträcka mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg, säger Hans Säll, samordnare för affärsutveckling på NCC Roads och ordförande i konsortiebolaget som stöds av NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analys & Strategi, Airport city Stockholm (samägt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB) KTH, Gävle Container Terminal, e-Traction, ABT-bolagen och PostNord.

PROJEKT ELVÄGAR ÄR den största pågående förkommersiella upphandlingen i Europa. Teknikerna som ska testas genom teststräckor syftar till att ge ett kunskapsunderlag för myndigheter, industri och akademi om hur elvägar kan fungera i framtiden.
2017 räknar RUAB med att ha en elskena i vägbanan mellan Arlanda och Rosersbergs logitstikcenter.
Elvägen, som blir två kilometer lång, är en viktig länk för att visa hur miljösmart distribution kan utformas. Sträckan kommer att trafikeras av bland annat Post- Nords lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg.
– Upphandlingen gäller för tung trafik, men tekniken har vi även för personbilar. Nu har vi tre år på oss att jobba vidare med projektet och sedan får vi se vilket beslut Trafikverket tar, säger Birgitta Norberg, pressansvarig, NCC Roads Sverige.

DETTA ÄR DET tredje och avslutande steget i upphandlingen. Elva leverantörer anmälde sitt intresse för att utveckla elvägar i upphandlingens första skede 2013.
Enligt Gunnar Asplund, uppfinnare, Elways AB, har elvägar flera fördelar. De minskar koldioxidutsläppen och är samhällsekonomiskt försvarbara eftersom tekniken enkelt kan integreras i befintligt vägsystem.
Försöken beräknas vara avslutade 2018.

Text: Susanne Bengtsson Foto: Erik Mårtensson

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar