Framtidens registreringsskyltar

Framtidens registreringsskyltar

Transportstyrelsen föreslår att regeringen beslutar om att sista tecknet i ett registreringsnummer även ska kunna vara en bokstav. Ett framtida registreringsnummer skulle alltså kunna vara MLB 84A.

Dagens system för registreringsnummer (tre bokstäver och tre siffror) har funnits sedan 1972. Det räcker uppskattningsvis 6-7 år till men därefter kommer alla tillgängliga teckenkombinationer att vara förbrukade. Transportstyrelsen bedömer att den mest lämpliga förändringen inför framtiden är att tillåta att det sista tecknet i registrerings-numret också ska kunna vara en bokstav. För att det ska bli möjligt måste det till en ändring i förordningen om vägtrafikregister (2001:650). Transportstyrelsen har i dagarna gått in med ett önskemål till regeringen om att förändra förordningen.

Bild på en framtida registreringsskylt enligt Transportstyrelsens förslag.

En framtida registreringsskylt enligt Transportstyrelsens förslag.

– En ändring måste till för att vi ska kunna tilldela registreringsnummer även i framtiden. Vi ser det som angeläget att den kommer på plats redan nu då både vi och andra användare av vägtrafikregistret behöver lång tid på sig att anpassa sina it-system, säger Anders Larsson, direktör för transportregisteravdelningen på Transportstyrelsen.

Varför denna lösning?

I det förberedande arbetet har Transportstyrelsen resonerat kring flera alternativa sätt att utforma registreringsnummer. Viktiga utgångspunkter har varit att registrerings-numren ska vara utformade på ett sätt som innebär att

  • den nationella identiteten ska framgå tydligt (det ska med lätthet gå att identifiera ett fordon som svenskt)
  • det ska vara lätt att avläsa och memorera registreringsnumret
  • risken att förväxla bokstäver och siffror ska vara minimerad
  • tillräckligt många nummerkombinationer ska bli tillgängliga så att de räcker under överskådlig framtid (minst 30 år)
  • man i det längsta undviker att det skapas många olämpliga eller stötande ordkombinationer
  • förslaget ska ha en så liten samhällsekonomisk påverkan som möjligt.

Ett alternativ som utretts är att införa ett sjunde tecken i registreringsnumren, men en sådan lösning skulle innebära betydligt mer omfattande systemändringar (och därmed högre kostnader) både för Transportstyrelsen och för aktörer som använder registret. En lösning med sex tecken förordas därför av både Transportstyrelsen och de intressenter som myndigheten tillfrågat. Ytterligare en viktig aspekt som talar mot en lösning med sju tecken är utrymmesbrist på de registreringsskyltar som har mindre storlek.

Utbyte inte nödvändigt

När de nuvarande registreringsnumren infördes 1972 fick alla fordon registrerings-numret utbytt mot ett nytt. Att byta ut alla nuvarande registreringsnummer mot nya skulle dock innebära en merkostnad för landets fordonsägare på cirka 1,5 miljarder kronor. Transportstyrelsens förslag innebär att alla befintliga registreringsnummer behålls och att fordonsägarna inte behöver byta. Den enda skillnaden mot idag kommer att vara att det sista tecknet kan vara både en siffra eller en bokstav när nya fordon tilldelas ett registreringsnummer.

www.transportstyrelsen.se

Aktuellt

ELKO blir mustaschbärare

ELKO blir mustaschbärare

Elko följer upp förra årets succéinsamling till förmån för cancerforskningen genom att i år helhjärtat stödja Mustaschkampen. Förra årets insamling...

Nya spridarmodeller

Nya spridarmodeller

Till kommande vintersäsong har Hilltip lanserat tre nya spridarmodeller, det utökade sortimentet täcker nu ett större omfång av fordon...

Scania släpper ny 13-liters etanolmotor

Scania släpper ny 13-liters etanolmotor

Lastbilstillverkaren Scania kommer nu med en ny 13-liters etanolmotor för nästa generations lastbilar. Parallellt fortsätter kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB...

Sopvals för grävmaskiner

Sopvals för grävmaskiner

YstaMaskiner lanserar nu en ny modell sopvals SV150 för grävmaskiner eller liknande bärare. Sopvalsen kommer att ha Zick Zack...

Nya generationens lastväxlare

Nya generationens lastväxlare

Hiab, en del av Cargotec,  introducerar nu den nya generationens lastväxlare, Multilift Ultima, med flera innovationer som är först...

Fler artiklar