Nya utmaningar för Schweden Splitt

Under flera år har företaget varit en av Sveriges största exportörer av kvalitetsmakadam, och nu väntar nya utmaningar.

– Vi kommer att skala upp verksamheten och räknar med att fördubbla brytningen de kommande åren, säger dess vd Gunnar Tonnvik.

 

Det råder en febril aktivitet i det stora dagbrottet i Elleholm, trots att det är sent på eftermiddagen.

– Ja, här är det aldrig lugnt, säger han när vi träffas på den 23 hektar stora täkten där man nyligen fick ett bryttillstånd på totalt 15 miljoner ton de kommande 16 åren.

I dagsläget har man kapacitet att bryta ungefär en halv miljon ton, men på sikt är ambitionen att komma upp 1,3 miljoner ton årligen.

– Först och främst handlar det om logistik där krossanläggningen och transportmöjligheterna ut från området är viktiga nyckelfaktorer. Men sen handlar det även om att prioritera miljön samt ligga i framkant både avseende arbetsmiljön för den egna personalen samt miljön för omgivningen. Dammbekämpning samt åtgärder för att dämpa buller och vibrationer är av naturliga skäl A och O för att minimera omgivningspåverkan.

 

Låga priser

Gunnar Tonnvik menar att transporterna är en stor utmaning ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv eftersom makadam har den egenheten att den är väldigt billig om man ser till priset per ton.

– Det finns inte många produkter som fraktas med lastbil med det låga tonpriset, och det är en nackdel eftersom marginalerna blir små. Man kan räkna med att det går en brytpunkt vid cirka fem mil, längre sträckor än så är det sällan ekonomiskt försvarbart att transportera massorna då det ofta finns material på närmre håll, säger han och pekar på kartan där vi ser att Elleholmstäkten ligger bara ett stenkast från havet där det finns en djupgående hamn.

Den här hamnen är just nu under ombyggnad för att kunna ta emot större fraktfartyg.

 

Andra transportsätt

Inom kort blir det även ett 800 meter långt elektrifierat transportband mellan täkten och hamnen, och då slipper man de tidsödande och kostsamma transporterna ut till kajen.

– Just nu måste vi skeppa ut makadamen från en annan hamn som ligger i Stilleryd och det gör så klart de lokala åkarna glada, i genomsnitt handlar det om cirka 70 lass om dagen. Men ekonomiskt och miljömässigt blir det ett lyft när vi kan lasta fartygen i direkt anslutning till täkten via transportbandet, säger Gunnar Tonnvik.

Det mesta av företagets produkter går på export och när det gäller stora infrastrukturella projekt har de flera års framförhållning, och följer därför inte den vanliga konjunkturen.

 

Stora satsningar

Framförhållningen är lång och Gunnar Tonnvik pekar ut bland annat byggandet av Fehmarn Bält-tunneln och den planerade jättelika vindkraftsparken i södra Östersjön som tänkbara avsättningsmöjligheter.

– Det gäller att se till så att vi finns med i upphandlingarna redan från början, säger han och tillägger att som svensk leverantör har han ett trumfkort på hand, nämligen själva råvaran.

Inom det södra Östersjöområdet finns det inte något urberg som är lämpligt för produktion av kvalitetsmakadam, vilket gör att länder som Danmark, Tyskland, Polen, den ryska enklaven Kaliningrad och de baltiska länderna måste förlita sig på import.

Stora projekt är ofta EU-finansierade, vilket gör att det ställs mycket höga krav på makadamen. Då går det inte att använda sig av inhemska typer som till exempel kalksten eftersom dessa ger en kortare livslängd för bärlagret.

 

Bra läge

För Schweden Splitts del innebär detta att man har en stor och till synes omättlig marknad att leverera till samtidigt som man kommer från den stora akilleshälen, nämligen transporterna.

Med ett läge alldeles intill havet är det kostnadseffektivt att frakta massorna med transportband till båtarna som sedan går i skytteltrafik till den andra sidan Östersjön. Där väntar sedan inhemska åkare som i sin tur transporterar makadamen ut till byggena och de stora projekten.

– Brytpunkten för transporter av makadam i de forna östländerna ligger något högre än de fem mil som vi räknar med i Sverige, så där har man vissa kostnadsfördelar som gör det möjligt att frakta materialet längre sträckor, säger Gunnar Tonnvik som menar att inriktningen mot export är både en risk och en möjlighet.

Valutakursförändringar kan över en natt förvandla minus till plus, och det är en verklighet som de måste leva med.

 

Kustnära läge 

Men att enbart satsa på att öka försäljningen till den svenska marknaden för att nå upp till stora volymer är inte en möjlig strategi, eftersom företagets täkt ligger där den ligger, alldeles vid kusten.

– När det gäller den lokala försäljningen handlar det till största delen om lokala åkare som kommer och hämtar på uppdrag åt entreprenörer i trakten. Vi har drop-in så det är bara att komma förbi så lastar vi så fort vi hinner. Även om volymerna på lokalmarknaden är mycket mindre än vad som exporteras är ändå den lokala förankringen en viktig del för vår verksamhet, säger han.

——

Vem är Gunnar Tonnvik?
Ålder: 41 år.
Gjort innan: Jobbat som technical manager för Yara i Landskrona.
Bor: Karlshamn.
Familj: Fru, två barn.
Intressen: Familj och hem.
Kör: Volvo XC70.

Text och foto: Peter Fredriksson

 

 

 

 

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar