ANNONS

Styrelsen i Scania har utsett Henrik Henriksson till verkställande direktör och koncernchef i Scania AB. Han tillträder befattningen den 1 januari och efterträder Per Hallberg. Henriksson kommer från samma datum att utses till medlem av ledningen för Volkswagen Truck & Bus (Truck Board).

− Henrik Henriksson är en kompetent och erfaren person, som med sin entreprenörsanda och visionära ledarskap har rätt profil för att långsiktigt leda och utveckla bolaget, säger Scanias styrelseordförande Andreas Renschler.

Henrik Henriksson, född 1970, är civilekonom och ingår sedan 2012 i Scanias verkställande ledning med ansvar för försäljning och marknadsföring. Han anställdes vid Scania 1997 som trainee och har innehaft ett flertal ledande befattningar inom bolagets marknadsorganisation.

− Jag ser fram emot uppdraget att fortsätta utveckla Scania i enlighet med de mål och strategier som företagets ledning och styrelse har slagit fast. Vi ska fortsätta att bredda erbjudandet av produkter och tjänster som driver såväl våra kunders som vår egen lönsamhet och arbetet för att bli ledande inom hållbara transporter. En viktig uppgift för Scania är också att ta till vara möjligheterna att utveckla märkesunika kundlösningar som öppnas genom samarbetet inom Volkswagen Trucks & Buses, säger Henrik Henriksson.

Per Hallberg lämnar under 2016 sina operativa uppdrag. Han har varit anställd vid Scania sedan 1977 och ingått i den verkställande ledningen sedan 2001.

− Jag vill tacka Per Hallberg för att han sett till att Scania har fortsatt prestera på hög nivå och behållit de anställdas motivation sedan han med kort varsel tog över posten som vd i den situation som uppstod i april i år, säger Andreas Renschler.
www.scania.se

Bilden: Henrik Henriksson, ny vd och koncernchef i Scania. Foto: Scania AB.