ANNONS

OKQ8 har utvecklat en ny diesel som innehåller ytterligare rengörande och skyddande tillsatser för motorn, vilket både är skonsamt mot motorn och håller den ren. Dieseln innehåller samtidigt upp till 40 procent förnybart, varav 35 procent syntetisk diesel, i större delen av landet.

OKQ8:s nya diesel innehåller upp till 40 procent förnybart, varav 35 procent syntetisk diesel (HVO) med bättre egenskaper än fossil diesel och 5 procent RME, samt rengörande och skyddande tillsatser för motorn. Resultatet är sänkt CO2-halt med upp till cirka 35 procent, jämfört med fossil diesel.

Med rengörande tillsatser, som OKQ8 tillsatte i april och nu utökar med en högre andel i all diesel, bibehålls motorn enligt OKQ8 i gott skick i hela dess liv. Den höga andelen HVO höjer cetantalet och ger därmed lättare kallstarter, något som är skonsamt för motor och miljö.

–        Vi vill finnas till för människor i rörelse, både i dag och i morgon. Därför utvecklar vi ständigt våra drivmedel för att samverka med alla fordon samtidigt som vi strävar mot en mer hållbar bilism. Med vår nya diesel erbjuder vi ett så klimatanpassat alternativ som möjligt för dagens dieselbilar som samtidigt håller motorn ren, säger Andréa Haag, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på OKQ8.

Den rengörande effekten bidrar till att hålla förbränningsrum och injektorer rena i motorn. Detta kan också skydda dieseln mot att åldras på grund av till exempel känsliga materialval i bränslesystem och därmed hjälpa kunder till bilmärken med modeller som har just känsliga bränslesystem.

–        Att vi har valt att blanda i en högre andel rengörande tillsatser är en konsekvens av att vi vill hålla våra kunders bilar i så gott skick som möjligt, vilket bidrar till god energieffektivitet och minskad miljöpåverkan, säger Erik Stenströmer Moglia, kategorichef drivmedel på OKQ8.

Upp till 35 procent syntetisk diesel i större delen av landet
OKQ8 har liksom flera drivmedelsdistributörer haft upp till 40 procent förnybar diesel, det vill säga 35 procent syntetisk diesel med bättre egenskaper än fossil diesel och 5 procent RME på ett fåtal platser i Sverige, men ökar nu kraftigt tillgängligheten geografiskt för sin syntetiska diesel och har därmed flest antal stationer på marknaden med en högre andel förnybart.

www.okq8.se