Svenskarna är mest bilburna

Svenskarna är mest bilburna

Nordiska likheter – och olikheter. En stor nordisk SIFO [1] undersökning visar, att det är flest svenska hushåll som har bil, att dubbdäck är en finsk specialitet och att danskarna ligger i topp när det gäller vinterdäck – på sommaren.

Bilkulturen stortrivs i de nordiska länderna. Trots förhållandevis väl utbyggd kollektivtrafik och diverse olika trafikavgifter, är bilen fortfarande det föredragna transportmedlet för många hushåll.

När det kommer till bil i hushållet, är det svenska bilister som hamnar i förarsätet. Här har 86 procent egen bil, tätt följt av Finland med 83 procent, medans 79 respektive 71 procent i Danmark och Norge har bil knutet till hushållet.

Siffrorna kommer från Michelins årliga SIFO undersökning där företaget tar temperaturen hos bilisterna i de fyra nordiska länderna och ställer frågor kring deras kunskap, förhållanden och inställning till – bilens enda kontaktpunkt med vägen – Däcken.

– Undersökningen bland mer än 4.000 nordiska bilister ger oss viktig kunskap om deras inställning och förhållande till däck. Särskilt när det kommer till trafiksäkerhet i relation till däcken och däckvalet så ger undersökningen oss viktig information om trender och eventuella förändringar i bilisternas uppfattningar, förklarar Marcus Karlsson, miljö- och trafiksäkerhetsansvarig på Michelin i Norden.

Däckvalet till vintern
Undersökningen avslöjar bland annat de nordiska bilisternas vanor och preferenser när det kommer till däckval om vintern.

Här visar det sig att hela 83 procent av de finska bilisterna kör med dubbdäck om vintern medans det är 63 procent av de svenska bilisterna (38% i Malmöområdet och 94% i Norra Sverige) och bara 39 procent av bilisterna i Norge som gör det. I Danmark är dubbdäcken ovanliga. Istället är danskarna de bilister som oftast väljer sk helårsdäck. Det är 16 procent av danskarna som väljer helårsdäck mot 5 procent i Norge och Sverige och blott 1 procent i Finland.

– Inte så överraskande så spelar både geografi och klimatskillnader in när man jämför de nordiska bilisternas däckval. Här utmärker sig Finland markant som det land som rustar sig mest för vintern och danskarnas däckval påminner mer om hur det ser ut i storstäder som Stockholm och Oslo, säger Marcus Karlsson.

Vinter året runt?
Michelins undersökning visar också några stora skillnader när det kommer till antal bilister som, mot alla rekommendationer, kör med vinterdäck året runt. Det var 7 procent av de danska bilisterna som körde på vinterdäck sommaren 2015, medans det i de andra länderna var 5 procent, 3 procent och 1 procent respektive i Sverige, Norge och Finland.

– Problemet med vinterdäck på sommaren är att bromssträckan och väggreppet gradvis blir sämre när temperaturen stiger och gummit blir mjukare. Det betyder, att även ett riktigt bra vinterdäck presterar betydligt sämre än ett sommardäck redan vid 7 plusgrader. Tittar vi på siffrorna så har vi fortsatt en stor uppgift med att informera bilisterna om vikten att köra med rätt däck på rätt säsong – speciellt i Danmark och Sverige, säger Marcus Karlsson.

Lag på sommardäck
Michelin har även frågat bilisterna i Norge, Sverige og Finland om deras inställning till en eventuell lagstiftning för sommardäck på sommaren. Det förslaget får störst uppbackning i Finland, där 56 procent står bakom idén, medans det gäller för 52 procent i Norge och 48 procent av de svenska bilisterna.

I motsats till de övriga nordiska länderna har Danmark ingen lagstiftning för varken vinter eller sommardäck. Men lyssnar man till de yngsta bilisterna så borde de danska politikerna följa sina nordiska kollegor och lagstifta om vinterdäck på vintern. Hela 72 procent av bilisterna mellan 18-29 år stöttar en eventuell lagstiftning av vinterdäck och om man ser till samtliga bilister hamnar samma siffra på 58 procent av danskarna.

SMS-ovanor
I en del av undersökningen har Michelin bett respondenterna i de fyra länderna att dela med sig lite av sina sms vanor – under bilkörningen.

Här visar finnarna sig vara värst – eller i alla fall mest ärliga. Hela 47 procent av de finska bilisterna svarar att de har skickat sms samtidigt som de kör bil. I Norge gäller detta för 37 procent, medans det gäller för 35 respektive 34 procent av bilisterna i Danmark och Sverige.

– Ouppmärksamhet är en av de främsta orsaker till olyckor och dödsfall i trafiken. Därför vill vi gärna sätta fokus på detta viktiga problem för trafiksäkerheten och ge ett starkt råd till våra bilister i Norden – Fokusera på din körning och vänta med att skicka sms tills du står parkerad istället, säger Marcus Karlsson.

[1] Undersökningen är gjord via telefon av TNS SIFO under första veckan av juni 2015 i Sverige och sista veckan av augusti i Norge, Danmark och Finland. Totalt är det 4.139 nordiska bilister som deltagit i undersökningen. 1.000 danska, 1.001 svenska, 1.050 finska och 1.088 norska bilister.

Michelin Nordic AB

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar