ANNONS

Nya siffror från Transportstyrelsen visar att det är långt kvar innan alla berörda lastbilsförare har ett yrkeskompetensbevis. Från den 10 september 2016 krävs ett sådant bevis för att få köra godstransporter. Nu börjar det bli bråttom för den som inte har gått fortbildningen.

Branschen räknar med att det finns mellan 110 000 yrkesverksamma lastbilsförare i Sverige, som omfattas av kravet på fortbildning före den 10 september 2016. Den 21 januari 2016 hade bara 25 838 gått fortbildningen, och endast 16 467 betalat och fått sitt yrkeskompetensbevis. Om drygt sju månader måste alla vara klara.

– Vi har länge sett att antalet lastbilsförare som har ett yrkeskompetensbevis är lågt och att ökningen är oroväckande svag. Vi har ett bra samarbete med branschen och följer utvecklingen noga. Vi har trott på en vändning men nu börjar vi faktiskt känna en viss osäkerhet kring om alla förare hinner klart i tid, säger Ted Montaigne som är utredare på Transportstyrelsen.

Kravet på yrkeskompetensbevis gäller persontransporter sedan 10 september 2015 och godstransporter från 10 september 2016. Reglerna är gemensamma inom hela EES-området och Transportstyrelsen har ingen möjlighet att bevilja undantag.

Den som utbildar sig till lastbilsförare i dag skaffar sig i regel yrkeskompetensbeviset samtidigt. Men de förare som redan hade körkort för lastbil när reglerna infördes behövde inte gå någon grundutbildning. Däremot behövde de vara klara med sin första fortbildning senast den 10 september 2016. Fortbildningen är på minst 35 timmar. Den kan genomföras under en vecka eller delas upp i fem delkurser.

– Det är viktigt att notera att kravet gäller merparten av alla godstransporter. Även den som är förare i en verksamhet som inte kräver trafiktillstånd av Transportstyrelsen kan omfattas av reglerna, säger Ted Montaigne.

Läs mer om yrkesförarkompetens på Transportstyrelsens webbplats