Skolverket satsar på transportutbildningar

Skolverket satsar på transportutbildningar

Skolverket meddelar att man satsar stort på utbildning till yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016. Totalt har 46 sökande beviljats inte mindre än 66,5 miljoner kronor för 2016 vilket motsvarar 896 årsstudieplatser från Helsinborg i söder till Boden i norr.
– Det är ett mycket positivt besked till en bransch som alltid är i stort behov av välutbildad arbetskraft med sort rekryteringsbehov och där det finns jobb, säger Bill Rehn vd på TYA.
Satsningen avser såväl gods- som persontransportutbildningar. För att statsbidraget ska kunna betalas ut ska utbildningen vara sammanhållen enligt nationella kursplaner och föreskrifter som meddelats av Skolverket, Trafikverket och Transportstyrelsen. Samtliga kurser ska i sin helhet genomföras under 2016.
Läs hela Skolverkets beslut här:
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.245236!/Menu/article/attachment/Beslut%20ans%C3%B6kan%20yrkesf%C3%B6rare%202016.pdf

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Verksamheten bedrivs mot TYA anslutna företag genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar även med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar