Krympande marknad för skogsmaskiner

Krympande marknad för skogsmaskiner

Marknaden för skogsmaskiner i Sverige minskar. Det visar en genomgång av de senaste sex årens registreringar av skotare. Minskningen är i genomsnitt 16 procent.

Tillverkarna ser flera orsaker och utvecklingen gäller även skördare.

– Maskinerna blir effektivare, med högre utnyttjandegrad och längre livslängd. Eftersom avverkningsvolymerna är relativt konstanta mellan åren så behövs det inte lika många maskiner, säger Rolf Andersson, VD för Rottne.

Det syns även på eftermarknaden. Förr var svetsning av ramar och midjor vanliga reparationsarbeten. Kraftigare konstruktioner gör att svetsning numera knappt förekommer oavsett fabrikat.

Men det finns även andra faktorer som påverkar. Enligt Peter Hasselryd, VD för Komatsu Forest, har slutavverkningarnas andel varit ovanligt stor.

– Vi har sålt färre men större maskiner, säger han och pekar på kommande produktionsökningar vid massabruken Södra Värö och SCA Ortviken.

– Det kan vara så att skogsbolagen tillfälligt har dragit ned på gallringarna för att spara klenare sortiment tills de nya anläggningarna startar.

Högre krav från banker

En tredje förklaring är att bankerna ställer högre krav för att finansiera skogsmaskiner, vilket leder till att entreprenörer väntar med att byta.

– I grunden är det en sund utveckling som kan ge entreprenörerna starkare ekonomi, anser Martin Bredenfeldt, VD för Gremo.

Nyregistreringen av skotare minskade med fem procent under 2015, från 301 till 287 maskiner. John Deere återtog ledarplatsen med 127 registrerade skotare, vilket är en marknadsandel på 44,3 procent.

– Vi var mitt uppe i ett byte av program under 2014 och hade åtta månaders leveranstid på vissa modeller. Nu är de nya modellerna på plats vilket syns i statistiken, förklarar Dieter Reinisch på John Deere.

Komatsu Forest sålde mest av alla i Sverige under 2014. Förra året backade de från 101 till 85 skotare vilket inte oroar Peter Hasselryd.

– 2014 blev ett bra år med lyckade lanseringar av nya modeller. Över tiden har vi haft 30 procents marknadsandel och det är där vi ligger nu, säger han.

Gremo var en av dem som tappade mest. Enligt den officiella statistiken registrerades fyra Gremo-skotare under 2015. Enligt tillverkaren såldes sju maskiner, men även det är nästan en halvering jämfört med 2014 då man sålde tolv.

– Vi har växlat ned verksamheten och ligger på den planerade nivån. 70-75 procent av vår produktion går på export, i huvudsak inom Europa, säger Martin Bredenfeldt.

Stora framgångar för små maskiner

En annan förklaring till den krympande marknaden kan vara framgångarna för små professionella maskiner, som inte registreras hos Transportstyrelsen. Men enligt tillverkarna är konkurrensen marginell.

– Vi känner mest av det för vår minsta modell bland självverksamma större privata skogsägare, säger Rolf Andersson på Rottne.

Under perioden 2013-2015 registrerades i genomsnitt 282 skotare om året. Snittet för den föregående treårsperioden var 335, vilket betyder att marknaden minskat med 16 procent eller 54 skotare.

 

Antal registrerade skotare i Sverige 2015, per tillverkare
År 2015 2014
Tillverkare Antal % Antal %
John Deere 127 44,3 94 31,2
Komatsu 85 29,6 101 33,6
Rottne 29 10,1 34 11,3
Ponsse 26 9,1 41 13,6
EcoLog 14 4,9 11 3,7
Gremo 5 1,7 12 4,0
Logset 1 0,3 1 0,3
Tigercat 0 0,0 7 2,3
Totalt 287 301

Källa: Transportstyrelsen. Sammanställt av Elmia AB

Antal registrerade skotare per 
år i Sverige
År Antal
2015 287
2014 301
2013 257
2012 335
2011 358
2010 313
2009 258
2008 353
2007 382
2006 299
2005 353

Källa: Transportstyrelsen. Sammanställt av Elmia AB

Skotarkartan.se är en webbsajt som tagits fram av Elmias skogsavdelning. Den visar på en karta var nyregistrerade skotare hamnar i landet och uppgifterna redovisas tillverkare för tillverkare. Uppgifterna baseras på offentliga uppgifter om nyregistreringar från Transportstyrelsen.

Elmia

Foto: Skotare från Rottne. Foto: Elmia AB.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar