Magnus maskin väger lätt i skogen

Skogsentreprenören Magnus Wäglind satsade drygt tre miljoner kronor. Nu har en kombinerad skotare och skördare som ger minimalt med spårbildning.– Markägarna blir glada när de ser hur varsamt jag går fram, säger han.

Solen gassar på den småländska tallmossen där han tagit en kort paus.
Ett häftigt skyfall har förvandlat terrängen till lervälling, vilket gör att stövlarna sjunker ned i marken.
– Det är drygt fyra meter till fastmark, så här hade vi inte kunnat avverka med en normalt ekipage, säger han glatt och tillägger att han hoppas kunna tjäna in investeringen på relativt kort tid.

Maskinen heter Timbear Lightlogg C och har hittills gått cirka 4600 timmar, och det är i stort sett enligt hans förväntningar.
– Jag är mycket nöjd och tycker att det är synd att Timbear AB som tog fram konceptet gått i konkurs. Samtidigt måste jag säga att de har ställt upp på ett riktigt bra sätt både med teknisk support och reservdelar. Den senaste tiden har maskinen rullat på utan några större driftstörningar.

Dåliga marker

De senaste veckorna har han slutfört en gallring i ett tio hektar stort bestånd som till större delen består av mossmark.
– Det är för den här typen av mark som maskinen tagits fram, konstaterar han och tillägger att den kombinerade skördaren och skotaren har flera fördelar.

Först och främst fungerar den som två maskiner i en, vilket nästan halverar investeringskostnaden jämfört med att köpa en skördare och skotare var för sig.
Till det kommer betydligt lägre transportkostnader.

Magnus Wäglind räknar med att det tar cirka 20 minuter att konvertera ekipaget, och sen är det bara att fortsätta att köra för fullt.
– Jag kör så mycket jag orkar, innan hade jag en anställd och då körde vi i tvåskift mellan 06.00 och 22.00. Nu är jag ensam i företaget och det tycker jag är en fördel, det är skönt att slippa arbetsgivaransvaret. Visst blir det många timmar, men jag trivs med att vara ute i skogen, så det är ingen större uppoffring.

Många uppdrag

Tidigare körde han en hel del åt Sydved men nu är det främst Vida Timber som gäller, och det innebär att de matar på hela tiden med uppdrag.
Magnus Wäglind menar att med det här lättviktskonceptet kan större arealer drivas med en förbättrad ekonomi.
– Många räknar med att det i framtiden blir en ökad konkurrens om skogsråvarorna, och då måste man titta på områden som tidigare inte varit ekonomiskt lönsamma. Hit hör mark som denna med dålig bärighet men även bestånd som har ett högt naturskyddsvärde, säger han och konstaterar att det även gör det möjligt att skota när det normalt inte skulle gå att göra det.

Ökar möjligheterna

Eftersom han verkar i södra Sverige är det ofta problem i markerna vid stor nederbörd samtidigt som de milda vintrarna sällan gör att det blir någon riktig tjäle i jorden.
Det här gör att vissa arealer bara är tillgängliga under en väldigt begränsad tid på året för konventionella maskiner.
För hans Timbear är dock läget annorlunda eftersom den ger minimal spårbildning och jordpackning, och detta i sin tur innebär att det blir väldigt små körskador även på riktigt känsliga partier.

Klena dimensioner

– Jag kör ofta i riktigt dåliga marker med till exempel 004-skog och då går det att avverka cirka tre till fyra kubikmeter i timmen, då är det så klart extremt klena dimensioner. Men eftersom jag har relativt låga omkostnader går jag i alla fall inte back på de här uppdragen, säger han och tillägger att han ser det som en löneförmån att få vistas i naturen även på sin arbetstid.

Jakt och fiske ligger honom varmt om hjärtat och en stor del av fritiden ägnar han åt sina intressen, samtidigt som han hjälper till med att sköta föräldragården som omfattar 500 hektar produktiv skogsmark.

Flera utbildningar

Från början hade han inga direkta planer på att bli skogsentreprenör utan jobbade som kyrkvaktmästare och utbildade sig bland annat på en trädgårdsskola. Efter att i vuxen ålder ha läst till skogsbrukstekniker bestämde han sig för att starta eget och driver nu det egna företaget helt på egen hand.
– Visst skulle lönsamheten kunna vara bättre, men det är en väldigt hård prispress i branschen så det är inte helt enkelt att få det hela att gå runt. Men min grundplan är att fortsätta att jobba med detta några år till, det saknas inte uppdrag och jag trivs väldigt bra bakom spakarna.
– Däremot tror jag inte att jag kommer att anställa någon igen eftersom det blir för mycket administration, det är enklare att jobba på egen hand även om det samtidigt innebär att jag inte har någon backup om jag skulle bli sjuk. Men då får maskinen helt enkelt stå tills jag blir bra igen, säger han.

Fakta:

Namn: Magnus Wäglind
Ålder: 42
Familj: Singel
Intressen: Jakt och fiske
Kör: VW Caddy

Företag: MWD Skog AB
Anställda: 1
Omsättning: 1,7 miljoner kronor
Ort: Lenhovda

Text och foto: Peter Fredriksson

 

 

 

 

 

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar