Unikt initiativ lyfter juridikkunskaperna

Unikt initiativ lyfter juridikkunskaperna

SFVF ser en positiv utveckling när det gäller antalet ARN-anmälningar mot verkstäder men denna förändring kommer inte av sig själv.

SFVF har haft c:a 80 juridikutbildningar under de närmsta 15 månaderna. Det är många kundmottagare, verkstadschefer, verkstadsägare m.fl. som utbildats under en väldigt kort tidsperiod. Detta har gett resultat! I kombination med utbildningarna har SFVF sett till att 2 000 verkstäder också har fått ta del av Verkstadens Reparationsvillkor, säger Bo Ericsson vd för SFVF. Aldrig tidigare har så många verkstäder som nu, använt sig av Verkstadens Reparationsvillkor. När det gäller Verkstäders Rättigheter och Skyldigheter har dessa tydliggjorts först nu. SFVF har sänt ut dessa till 6 550 verkstäder, för att bilägare ska få kännedom om vilka Rättigheter och Skyldigheter seriösa SFVF-anslutna verkstäder lyder under. Det är mycket glädjande säger Ericsson att vi har bidragit till denna positiva utveckling inom branschen.

Nu växlar SFVF upp, genom att erbjuda sina medlemmar utbildningar i bilhandelsjuridik. Även här är tanken att SFVF ska skapa en förändring. Utbildningarna i verkstadsjuridik visar att det inte räcker att prata om juridik, man måste ut och utbilda och kommunicera direkt med säljare, försäljningschefer med flera. Det är en orimligt stor andel av alla anmälningar hos ARN som handlar om just bilförsäljning. Nästan 70% av anmälningarna rör försäljning, vilket är att jämföra med ca 20% som handlar om verkstad totalt sett. Nu är det dags att även göra något bra för våra bilhandlare och deras bilköpare säger Ulf Stefansson, jurist på SFVF.

SFVF

Foto/Källa: SFVF.

Läs också

Se upp för piratkopierade bildelar

Se upp för piratkopierade bildelar

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) varnar verkstäder och bilägare för att montera in bildelar om ursprunget av delen är okänd.

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar