Många fortsätter tvätta bilen på garageinfarten

Många fortsätter tvätta bilen på garageinfarten

Åtta av tio svenskar är väl medvetna om att det i Sverige är olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten, samtidigt medger 1 av 3 som tvättar sin bil, att de oftast tvättar bilen hemma, till exempel på garageuppfarten. Det visar en ny undersökning framtagen av YouGov på uppdrag av OKQ8.

Enligt Miljöbalken är det olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten. Ändå sker omkring 20 miljoner av svenskarnas biltvättar på olämplig plats, som på gatan eller garageuppfarten enligt Svenskt Vatten. En ny undersökning* genomförd av YouGov på uppdrag av OKQ8, visar att 32 procent, med bil i hushållet och som tvättar sin bil, väljer att tvätta bilen på gatan, tomten eller garageuppfarten.

Vattnet från tvättar på olämpliga platser innebär att tusentals ton olja, avfettningsmedel, bilschampo och bilvax samt flera ton tungmetaller rinner rakt ner i vårt dagvatten. Genom att istället tvätta sin bil på en tvättanläggning minskas miljöpåverkan avsevärt. Trots det tror hela 40 procent av de tillfrågade att biltvätt hemma på tomten inte alls har någon påverkan på miljön eller påverkar miljön i liten grad.
– Det är oroväckande att det fortfarande är så stor andel som väljer att tvätta på garageuppfarten trots att dem är väl medvetna om miljöriskerna. På våra stationer med biltvätt finns oljeavskiljare eller reningsverk som tar hand om spillvattnet och vi använder enbart svanenmärkta tvättprodukter, säger Örjan Fors, Kategorichef biltvätt på OKQ8.

Även om många svenskar väljer olämpliga tvättplatser säger 64 procent av de som tvättar bilen själv att de ofta eller alltid använder miljömärkta bilvårdsprodukter. Detta är dock en minskning från 2015 då samma siffra låg på 71 procent. Men egentligen finns det inga miljömärkta tvättprodukter för privat bruk, såvida tvätten inte sker på till exempel en tvättanläggning.

26 procent av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de skulle tvätta sin bil oftare på en station om en del av betalningen gick till välgörande ändamål.

Helgen som var, den 23-24 april, genomförde OKQ8 Stora Biltvättarhelgen som är ett initiativ av Svenskt Vatten. Initiativet startade 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats.

Vid tvätt av bilen hos OKQ8 går en del av biltvättsintäkterna till det svenska innovationsprojektet Solvattens arbete för att hjälpa familjer i Uganda att få rent vatten. Varje biltvätt innebär fyra liter rent dricksvatten.

OKQ8

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av OKQ8 under perioden 15-17 april 2016. Ett representativt urval av 1009 (780 med bil) svenskar i åldrarna 18 år och äldre svarade på frågorna. Urvalet är representativt för svenska befolkningen på variablerna kön, ålder och region.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar