ANNONS

Under april 2016 omkom 21 personer och 157 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16 maj 2016. Det är 8 fler omkomna jämfört med april månad 2015.

13 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 2 i lastbil, 3 på cykel och 3 var gående. 3 bilister omkom i singelolyckor och 6 bilister omkom i mötesolyckor.

Under april 2016 omkom 21 personer och 157 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16:e maj 2016. Det är 8 fler omkomna jämfört med april månad 2015.

– Antal omkomna i korsningsolyckor har ökat under perioden januari-april i år jämfört med samma period flera år bakåt. Hittills har vi 11 omkomna och då är vi redan nu uppe i årsnivån för de senaste sex åren. Det är främst bland äldre som ökningen skett, men vi ser ingen sådan trend på årsbasis, säger Khabat Amin, statistiker på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen.

Medelantalet omkomna i april månad, under de föregående 4 åren 2012-2015, är 17 personer.

Under de senaste 12 månaderna (april 2015-mars 2016) har 266 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (april 2015-mars 2016) omkom 258 personer. Jämför man med ett 4-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 1 procent.

På grund av större bortfall under 2013, 2014 och 2015 av polisens inrapportering av vägtrafikolyckor med svåra personskador kommenteras inte antalet svårt skadade personer.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller på Transportstyrelsens webbplats under sidorna polisrapporterad olycksstatistik.

Transportstyrelsen