Förslag om elektrifiering av Förbifart Stockholm

Förslag om elektrifiering av Förbifart Stockholm

En ny studie visar hur ett framtida elbussystem som laddas direkt ovan vägbanan kan bli verklighet på Förbifart Stockholm. Förslaget presenteras inom ramen för den föreslagna nya bussförbindelsen som knyter ihop södra och norra Stockholm, Stockholmbågen.

– Vår studie visar att bussfiler på Förbifart Stockholm kan elektrifieras helt och att lösningen dessutom är kostnadseffektiv. Elektrifiering ökar miljövinsterna med Stockholmsbågen ytterligare, säger Jonas Kempe, Head of Solutions Portfolio, Scania Buses & Coaches.

Lösningen innebär att bussarna under omkring en tredjedel av sträckan laddas dynamiskt via luftledningar, medan de körs med batteridrift på den resterande sträckan.

Kombinationen av elektrifierad väg och ren batteridrift är optimal för att klara kraven för en tät busstrafik från Haninge i söder till Täby i norr. Det innebär att busstrafiken kan utnyttjas effektivt med en tät tidtabell, klarar eldrift på hela sträckan, ger en konkurrenskraftig ekonomi samt klarar kraven på en tillförlitlig och flödeseffektiv trafik.

– Detta är den mest hållbara lösningen som också möjliggör snabba resor, tillräcklig räckvidd och pålitlighet, förklarar Jonas Kempe.

Scania

Foto/Källa: Scania

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar