Självkörande fordon testas i verklig drift

Självkörande fordon testas i verklig drift

Scania börjar nu testa framtidens självkörande fordon i verklig drift. Senare i år inleds försök med lastbilar i gruvdrift. Vid hållbarhetsseminariet Scania Sustainable Transport Day i Södertälje den 26 maj, demonstrerade bolaget ett avancerat autonomt transportsystem med självkörande lastbilar för gruvtransporter.

Autonoma transportsystem och självkörande fordon är viktiga delar i vår strategi att vara ledande inom hållbara transportlösningar. Svensk fordonsindustri ligger långt framme inom dessa områden. Vår framstående position grundas till stor del på den offentligt delfinanseriade forskning som sker i nära samarbete mellan företag och akademi, säger Scanias VD Henrik Henriksson.

För svensk fordonsindustri är det forskningssamarbete som sker inom ramen för Fordonstrategisk Forskning och Innovation (FFI) en viktig roll i utvecklingen av hållbara och trafiksäkra vägtransporter – och därmed även för svensk industris internationella konkurrenskraft.

FFI är ett samarbete mellan staten (Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på klimat och miljö samt säkerhet.

Scania har också tillgång till den kompetens som finns samlad inom Volkswagenkoncernen när det gäller grundforskning, liksom utveckling av gemensamma plattformar som kan anpassas till märkesunika lösningar.

Scanias självkörande fordon – så fungerar det

Reglering av motorvarvtal, växling, och bromsning sköts av fordonets system för styrning av drivlinan, vilket sker med både hög precision och optimal energieffektivitet.

En särskild styrenhet står för fordonets intelligens och utgör automationssystemets kärna. Den tar emot och tolkar data både från fordonets sensorer och från det ledningssystem som planerar transporterna. Den skapar en samlad bild av omgivningen, beslutar hur fordonet ska agera för att fullfölja det pågående uppdraget och skickar styrsignaler till drivlinan, styrningen och bromsarna.

Ett flerkamerasystem är monterat innanför fordonets vindruta. Ett kamerasystem med flera linser kan se markens form framför fordonet, liksom även vägens sträckning, fordon, fotgängare och eventuella hinder.

En elektroniskt assisterad servostyrning ger automationssystemet möjligheten att snabbt och exakt styra fordonets framhjul.

Ett kortdistansradarsystem med sensorer i fordonets fyra hörn övervakar fordonets närområde. De täcker 360 grader runt fordonet och upptäcker hinder i alla väder och ljusförhållanden.

En långdistansradar monterad i fordonets front upptäcker hinder upp till 200 meter framför fordonet. Med sin långa räckvidd möjliggör den körning i högre hastigheter.

Gyron och accelerometrar mäter hur fordonet vrider sig, accelererar och lutar. De hjälper automationssystemet att räkna ut fordonets rörelse.

Hastighetssensorer mäter hur snabbt varje hjul roterar och ger ytterligare stöd för att beräkna hur fordonet rör sig.

Ett GPS-system ger fordonets position på ett par meter när och gör det möjligt att planera en rutt till transportuppdragets mål. Används endast vid körning ovan jord.

Scania

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar