Minskad Stockholmstrafik med nya trängselskatten

Minskad Stockholmstrafik med nya trängselskatten

Höjningen av trängselskatten från årsskiftet har minskat trafiken och förbättrat framkomligheten i Stockholmstrafiken visar en ny rapport från Trafikverket. – Vi ser med tillfredsställelse en avlastning av trafiknätet som är helt nödvändig för Stockholmsregionen, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Trafikverket har tillsammans med Stockholms stad och KTH följt upp förändringen av trängselskatten i Stockholm. Trafiken har efter trängselskatternas förändring vid nyår minskat med fem procent under de perioder när trängselskatt tas ut. Detta gäller både trafiken ut och in ur innerstaden och trafiken på Essingeleden.
– Förändringarna ligger i nivå med prognoserna, dock något mindre än förväntat på Essingeleden, säger Birger Höök, projektledare på Trafikverket. Köerna på Essingeleden har blivit kortare och brer inte ut sig lika långt. Det har också lett till bättre framkomlighet på till exempel Södra länken, där antalet kövarningar och stängningar mer än halverats sedan nyår.

Fortare mellan södra och norra Stockholm
Det är fortfarande köer på de centrala delarna av Essingeleden under de värsta rusningstimmarna, vilket också är i linje med trafikprognoserna. I genomsnitt går det dock fortare att resa mellan södra och norra Stockholm eftersom köernas utbredning i tid och rum minskat. ”Bredden” på rusningen, alltså längden på den tidsperiod när trängseln är som värst, har minskat med mellan en halv och en timme. Morgonens köer börjar ett par kilometer senare.
– Trängselskatten är ett viktigt instrument för att få bättre framkomlighet i en allt mer tätbefolkad Stockholmsregion, säger Jonas Eliasson, trafikdirektör på Stockholms stad. Trängselskatternas effekt har snarast ökat över tiden sedan de infördes 2006. Trots att befolkning, inkomst och antal bilar ökat kraftigt sedan trängselskatterna infördes för tio år sen, så kvarstår trafikminskningen: fortfarande passerar omkring hundra tusen färre fordon innerstadssnittet varje dag, jämfört med innan trängselskatterna infördes 2006. Nu har alltså trafiken minskat ytterligare cirka fem procent.

Trafikminskningarna är något större under eftermiddagsrusningen än under morgonrusningen, men skillnaden är inte stor.

Vägarbeten påverkar
Samtidigt pågår stora arbeten i Stockholm som påverkar kösituationen och framkomligheten, framför allt efter påsk på grund av arbeten med Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden.
– Det är viktigt att komma ihåg att trafikminskningarna till följd av trängselskatterna har gjort störningarna mindre än vad de annars skulle ha varit, säger Helena Sundberg.

Lastbilstrafiken i innerstaden har minskat
En viss del av lastbilstrafiken som förut åkte genom innerstaden verkar ha flyttat ut till Essingeleden, kanske för att framkomligheten på Essingeleden förbättrats. Andelen bussar, lastbilar och taxi är cirka tio procent av alla fordonspassager (med ganska stora variationer över platser och tider).
– Att lastbilsvolymerna i innerstaden minskar är särskilt välkommet, säger Jonas Eliasson. Det har betydelse inte bara för trängseln utan även för luftkvaliteten.

Vissa bilresor har förmodligen ersatts av kollektivtrafikresor, men den ökningen är för liten för att synas i kollektivtrafikstatistiken.

Privatbilister står för större delen av minskningen
Av alla personbilar som passerar trängselskattesnitten ägs cirka 40 procent av juridiska personer (företag). En del av dessa bilar är förmånsbilar, och en del är olika typer av yrkes- och tjänstetrafik. Uppföljningen visar att de privatägda bilarnas passager minskat med tio procent över innerstadssnittet, medan de företagsägda bilarnas passager inte minskat. På Essingeleden har de privatägda bilarna minskat med tretton procent medan de företagsägda bilarna ökat med fem procent.

Trafikverket

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar