Peab Asfalt tar täten för miljösatsningar inom tillverkning av asfaltmassa och lanserar ECO-Asfalt®, framställd med koldioxidneutralt biobränsle. ECO-Asfalten ska innan årsskiftet stå för 50 procent av Peab Asfalts produktion av asfaltmassa vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen med 15 000 ton.

I fjol producerade Peab Asfalts största fabrik i Stockholm 300 000 ton asfaltmassa på ett år. Drömgränsen passerades tack vare en mycket hög bygg- och anläggningstakt i Stockholmsregionen. Under vintern har Peab Asfalt antagit en ny utmaning och i juni invigs den konverterade anläggningen. Den fossila eldningsoljan som normalt används i tillverkningsprocessen byts genomgående ut till bioolja. En ren restprodukt som blir över vid tillverkning inom livsmedelsindustrin.

– Biooljan, som används vid torkning och uppvärmning när ECO-Asfalt® framställs, har sitt ursprung i vegetabiliska oljor och basen är en restprodukt från livsmedelsindustrin. Genom att ta tillvara på restprodukten minskar vi både miljöavfall och miljöpåverkan avsevärt då biooljan klassas som koldioxidneutral av Energimyndigheten. ECO-Asfalten håller samma goda kvalitet som vanlig asfalt men är bättre för miljön, säger Håkan Jacobsson VD på Peab Asfalt.

Fabriken i Stockholm är den största, men inte den enda i Peabs regi som konverteras under 2016. När året går mot sitt slut står hela åtta fabriker klara för produktion av ECO-Asfalt®, vilket motsvarar 50 procent av Peab Asfalts hela produktion av asfaltmassa. Arbetet bidrar till att minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 15 000 ton om året – vilket motsvarar koldioxidutsläpp från 10 000 bilar med en genomsnittlig årlig körsträcka på 1500 mil.

– Att 50 procent av vår produktion består av ECO-Asfalt® betyder mycket men vi är inte nöjda där. Vi har ytterligare produktionsenheter vi vill konvertera i framtiden och vi strävar även efter att ta ett helhetsgrepp kring tillverkning, transport och utläggning av asfaltmassa ur ett miljöperspektiv. På längre sikt vill vi att transporter till och från fabrikerna ska vara miljösmarta och hela maskinparken skulle kunna gå på HVO-bränsle precis som några av våra rotorbilar gör vid betongarbeten, säger Håkan Jacobsson.

Stockholm Stad som arbetar för att möta ambitiösa klimatmål välkomnar Peab Asfalts initiativ till mindre miljöbelastande produktion vid anläggningen i Stockholm och den kommande minskningen av koldioxidutsläpp:

– Stockholm stad har höga klimatambitioner inom alla samhällssektorer vilket medför stora utmaningar. Det kommer att krävas både teknisk utveckling och fler olika slags styrmedel. Arbetet som bedrivs för att minska klimatbelastningen från asfaltindustrin visar att det finns potential att reducera klimatpåverkande utsläpp från tillverknings- och byggsektor, säger Jonas Eliasson, trafikdirektör Stockholm Stad.

Håkan Jacobsson menar att ECO-Asfalten är ett resultat av marknadens ökade medvetenhet och efterfrågan av produkter med minskad miljöpåverkan. Peab ska med satsningen ligga i täten för asfaltsindustrins miljöarbete, något man vet kommer att löna sig på sikt.

Peab

Foto/Källa: Peab