Nu är SSF 1084 Norm för märkning av fordon – klassning, krav och utvärderingsmetoder, publicerad. Normen är framtagen för att förebygga stölder samt underlätta identifiering av bland annat fordon och arbetsmaskiner.

Stölder av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap och arbetsmaskiner är ett omfattande problem och kostar företagare och försäkringsbolag stora summor varje år. En avsevärd del av stöldgodset lämnar landet snabbt och det är många gånger svårt att identifiera ägare till fordon och maskiner när de påträffas.

För att minska risken för stölder och även öka möjligheten att kunna identifiera stulet gods har SSF Stöldskyddsföreningen utfärdat normen SSF 1084 på uppdrag av Yrkestrafikgruppen inom Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Normen innehåller krav avseende märkning och de databaser som är kopplade till dessa för en säker ägarsökning.

– Idag finns en rad märkmetoder på maAnders Warknaden, och det är betydelsefullt att kvalitetssäkra märkning och sökning. Normen pekar på kvalitetsnivåer som gör det enklare för ägare av fordon och maskiner att välja rätt – och för försäkringsbolagen att ställa tydliga krav i sina försäkringsvillkor, säger Anders Wallstenius, ordförande i Yrkestrafikgruppen.

Normen publicerades den 29/6 2016 och går att beställa på stoldskyddsforeningen.se.