De senaste dagarna har TT rapporterat om ökat antal dödsolyckor med tung trafik inblandad. Statistiken som anges är inte jämförbar med statistiken från tidigare år. Sedan 2010 tas bland annat självmord bort från statistiken. Felaktigt tolkad statistik ger sken av en mörk verklighet, menar Sveriges Åkeriföretag.

–          Alla olyckor med dödlig utgång är tragiska. Inom Sveriges Åkeriföretag arbetar vi långsiktigt och systematiskt enligt Nollvisionen, Riksdagens beslutade mål om noll döda och allvarligt skadade i trafiken. Men tyvärr är det problematiskt när felaktig statistik smyger sig ut i media på det här sättet, säger Patrick Magnusson, talesperson i trafiksäkerhetsfrågor på Sveriges Åkeriföretag.

Statistik över olyckor och skador hämtas in från polisen och redovisas av Transportstyrelsen. Den officiella statistiken utesluter personer som avlidit till följd av sjukdom eller till följd av avsiktliga händelser. Därför kan den preliminära statistiken från polisen innehålla ett större antal döda än den officiella statistiken.

De siffror som redovisas i bland annat SVT Nyheter Halland visar att antalet olyckor med dödlig utgång under perioden januari till juli har ökat från 19 till 33 mellan 2015 och 2016. Det är alltså olika statistik som jämförs. Används korrekt siffror visar statistiken en annan bild: för samma period år 2016 har 23 personer avlidit till följd av en olycka där lastbil varit inblandad.

–          Det är viktigt att vi inte jämför äpplen med päron när vi talar om så allvarliga saker. Att använda sig av felaktig statistik underminerar dels det trafiksäkerhetsarbete som pågår, och ger framför allt sken av en mycket värre situation än verkligheten, fortsätter Magnusson.

I inslaget i SVT Nyheter Halland intervjuas en trafikpolis om orsaker till olyckor. Slarv med kör- och vilotider, bristande underhåll av fordon och onyktra, utländska förare nämns som bidragande orsaker till ett större antal olyckor.

–          Denna bild är heller inte hela sanningen. En stor del av olyckorna där lastbil är inblandad involverar personbilister som kommer över på fel sida eller kör om lastbilar och orsakar olyckor. Feldimensionerade vägar som orsakar att lastbilar välter bidrar också till olyckorna, avslutar Magnusson.

Sveriges Åkeriföretag