Fleet managers ställs dagligen inför utmaningen att öka effektiviteten och sänka kostnaderna samtidigt som den operativa verksamheten skall fungera.

Med Modul-Systems nya fleet management-system blir arbetet enklare.

“Med Modul-Fleet kan du hålla dina kunder och anställda nöjda och glada och på samma gång öka din effektivitet och lönsamhet”, säger Thomas Johansson, vice vd för Modul-System.

I närmare ett halvt sekel har Modul-System levererat nyckelfärdiga påbyggnadslösningar för servicefordon. På senare år har företaget breddat sitt erbjudande och det senaste tillskottet i produktportföljen är ett fleet management-system – Modul-Fleet.

Förenklat fungerar det enligt följande. En dongle, som registrerar all relevant data om körsträcka, bränsleförbrukning, resor och liknande, installeras i respektive fordon. Informationen överförs automatiskt via Bluetooth och all data lagras i molnet. Den kan sedan enkelt hämtas till en smartphone, läsplatta eller dator. Inga ytterligare produkter krävs.

“Det som framförallt skiljer vår produkt från andra lösningar på marknaden är att den kopplar samman schemaläggningen med körjournalen”, berättar Thomas Johansson.

Mycket kan hända under en dag. Exempelvis kan ett kundbesök ta längre tid än planerat eller också kan den rådande trafiksituationen leda till förseningar. Med Modul-Fleet är det möjligt att vara proaktiv, att visualisera planeringen och planera om när det behövs.

“Förarna kommer att kunna se det uppdaterade schemat direkt i appen och chattfunktionen underlättar kommunikationen mellan förarna och administratörerna ytterligare”, säger Johansson.

Genom analys- och rapporteringsverktyget är det möjligt att mäta och utvärdera utfallet, för att på så vis kunna öka effektiviteten. Det är också möjligt att rapportera arbetstimmar och generera rapporter, vilket bidrar till reducerad administration.

“Den digitala, automatiskt genererade körjournalen, som möter alla Skatteverkets krav, är inkluderad”, säger Thomas Johansson.

Kort och gott kan lösningen hjälpa fleet managers att öka flottans effektivitet, förbättra sättet att arbeta på samt reducera administration.

“En snabb return on investment för många företag”, avslutar Thomas Johansson.

Modul-System HH AB