Sänkt hastighet

Sänkt hastighet

En av de avgörande faktorerna i arbetet med att minska antalet allvarliga och dödliga olyckor i trafiken är att anpassa hastigheten. På särskilda valda sträckor ändrar nu därför Trafikverket hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen.

Under november–december skyltar Trafikverket om vägsträckor i 17 län för att anpassa hastigheten efter vägarnas standard. Samtliga ändringar innebär en sänkning från 90 kilometer i timmen till 80. Sänkningen innebär max 50 sekunder längre restid per mil. Om du har 5 mils resväg innebär det 4 minuter och 10 sekunder längre restid.

– Vi vill ha effektiva resor och transporter, säger Mikael Klingstedt, Trafikverkets samordnare
av hastighetsöversynen. Men samtidigt kan vi inte tulla på säkerheten. Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att Trafikverket ska ha en högre hastighet än 80 kilometer i timmen.

Hastighetsöversynen anpassas till vägens säkerhetsstandard
Sedan 2004 har Trafikverket drivit hastighetsöversyner i olika etapper, för att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. På vissa vägar höjs hastighetsgränserna, andra vägar får sänkt hastighetsgräns. Första omskyltningen sker 2016–2017. Senare omskyltningar planeras år 2019 och 2023.

Beräknade effekter av ändrade hastighetsgränser och väginvesteringar 2014–2025

  • Effekten av omskyltning samt om- och nybyggnad av väg ger tillsammans cirka 16 sparade liv per år under planperioden 2014–2025.
  • Totala antalet restimmar beräknas minska med cirka 17 miljoner timmar per år.
    Minskningen sker framförallt i storstadslänen.
  • Cirka 3000 ton mindre koldioxidutsläpp per år.

Läs mer om vilka vägar som får ändrade hastighetsgränser

Trafikverket

Foto: Johan Ardefors

Läs också

Nya grepp med sikte på Nollvisionen

Nya grepp med sikte på Nollvisionen

Transportstyrelsen tar till nya grepp för att öka trafiksäkerheten i Sverige. Myndigheten ska granska hastighetsefterlevnaden på vissa sträckor i...

Viltolyckor ökar

Viltolyckor ökar

Var tionde minut sker en viltolycka i Sverige. Under 2017 inträffade över 63 000 viltolyckor, en ökning med 30 procent...

Aktuellt

Årets Säkerhetsinitiativ 2018

Årets Säkerhetsinitiativ 2018

När timmerbilen inte gick att stanna styrde Lars Göran Söderqvist över den tvååriga flickan. Det räddade hennes liv.

ANNONS ▼
Nya Hitachi ZW330-6

Nya Hitachi ZW330-6

Hitachi har lanserat den senaste modellen av Hitachis 30 tons hjullastare ZW330-6, som nu är beställningsbar även till...

Fler artiklar