Att använda en kombiskotare istället för två skotare – en grot- och en rundvirkesskotare – är det billigaste alternativet på de flesta avverkningstrakter där man tar ut grot. Men valet är ändå inte självklart.

Vid mindre avverkningar är det intressant att skota både virke och grot med samma maskin och därmed minska flyttkostnaderna. Skogforsk har därför jämfört en kombiskotare med användningen av två skotare på grotanpassade avverkningar.
Av resultatet framgår att kombiskotaren är det billigaste alternativet på alla trakter som är mindre än 8–9 hektar. Medelstorleken på en avverkning i Sverige är cirka tre hektar. Skillnaden mellan de båda systemen var också ganska stabil då förutsättningarna förändrades.
Men skillnaden är inte så stor. Tvåmaskinsystemet producerar mera, detta eftersom det inte blir något tidsspill för omställning av maskinen mellan sortimenten. Med tvåmaskinssystemet får man å andra sidan en dubbelt så hög flyttkostnad som med en kombiskotare.

UR EKONOMISK SYNVINKEL verkar alltså kombiskotarna vara ett vettigt alternativ, men vid planering av resurser och avlägg kan de orsaka en del problem. Det är därför inte självklart att det ena maskinsystemet är att föredra framför det andra.
– Det verkar ju bra att bara behöva skicka en skotare som gör hela jobbet, säger Lars Eliasson vid Skogforsk, som genomfört studien. Men då måste man skota groten färsk vilket inte alltid är eftersträvansvärt.
– Dessutom är det nödvändigt att ha tillräckligt stora avlägg för både rundvirke och grot eller att tömma avlägget på rundved så fort den är färdigskotad. Tvåmaskinsystemet ger fler flyttar, men gör det också lite lättare att planera arbetet och få avlägget att räcka till.

Text: Catharina Olsson-Lindh. Foto: Skogforsk.