Audi kopplar upp mot trafikljus

Audi kopplar upp mot trafikljus

Om du i förväg vet när trafikljuset slår om från rött till grönt kör du också mer avslappnat och bränslesnålt. Audi är första bilmärke att koppla upp bilarna mot stadens infrastruktur –  ett viktigt steg på vägen mot autonoma bilar.  I Las Vegas kommer Audi A4 och Q7 med omedelbar start att kunna visa trafikljusens läge i bilens instrument. Tekniken kommer att introduceras i fler städer i USA och senare även i Europa. Med trafikljusinformation kan trafikflöden optimeras, värdefull tid sparas och miljöpåverkan reduceras.

I USA samarbetar Audi of America med flera städer för att uppgradera infrastrukturen till Car-to-X-teknik. “För första gången utbyter våra bilar data med trafikstyrningssystemen i realtid. Föraren kan anpassa sitt beteende till situationen och köra genom staden i ett mycket mer avslappnat och kontrollerat tempo, säger Andreas Reich, Head of Electronics Pre-Development hos AUDI AG. “Vi ökar energieffektiviteten när vi kopplar upp våra bilar till smarta städer. Framöver kommer det fler Car-to-X- tjänster vilket gör bilen till en interaktiv mobil enhet. I slutfasen av utvecklingen ser vi autonom körning.”

I första steget kommer alla Audi A4 och Q7 utrustade med Audi Connect som tillverkats sedan juni 2016, för den amerikanska marknaden, att ha den här funktionaliteten. I USA kommer de lokala trafikstyrningscentralerna att kommunicera trafikljusinformationen till Audis projektpartner Traffic Technology Services TTS. De bearbetar datan och skickar den vidare i realtid till Audi-bilarna via en snabb internetuppkoppling, som tex 4G/LTE.

Den första funktionen i Car-to-X-tjänsten i trafikljusinformationen kallas ”Time-to-Green”. I Audis digitala instrumentskärm Audi virtual cockpit eller head-up display kommer föraren att se om de kommer att hinna fram till grönt trafikljus om de kör med tillåten hastighet . Om inte kommer en nedräkning att göras av tiden till nästa gröna fas och föraren kan då ta foten från gaspedalen i god tid.

Pilotprojekt som genomförts i Europa har visat att förare blir mer förutseende tack vare informationen från trafikljusen. Det har en generell effekt på trafikflödet. “Våra tester visade att antalet bilar som var tvungna att bromsa till stillastående minskade med ca 20 procent. Det sparar tid för föraren och bränsle med ca 15 procent i pilotprojektet,” säger Michael Zweck, projektledare för Audi Traffic Light Information.

Inledningsvis kommer endast Audikunder att kunna använda sig av tjänsten. I framtiden kommer även andra märken att kunna dra nytta av Audis investeringar i utvecklingen av systemet. Spridningen av tekniken kommer att hjälpa stadstrafikplanerare att förstå orsaken till kösituationer och optimera trafikljusintervallerna.

I framtiden kommer Trafikljusinformationen att kunna kopplas till smart navigering och användas för nya drivkoncept. Till exempel skulle “grön våg” i trafikljusintervaller kunna byggas in i ruttplanering. De batteridrivna Audi e-tron modellerna skulle även kunna dra stor nytta av bromsenergin genom att ladda batterierna när de saktar in för rött ljus.

Audi planerar även att introducera tekniken i Europa. I Berlin, Ingolstadt, Garmisch-Partenkirchen och Verona har det redan genomförts omfattande pilotprojekt. Bara i Berlin har ca 700 trafikljus i innerstaden kopplats upp till tjänsten. I övriga Europa saknas fortfarande enhetliga standards och digital infrastruktur: “I Europa används en väldigt diversifierad teknik för trafikstyrningen eftersom infrastrukturen har utvecklats lokalt och decentraliserat. Vi arbetar nu för en harmonisering av data som vi har förberett. När det har genomförts kan vi introducera Trafikljusinformation även i Europa” säger Michael Zweck.

Audi

Läs också

Bättre vägar med autonom lösning

Bättre vägar med autonom lösning

Semcon har i ett norskt innovationsprojekt kring framtidens vägbyggnad utvecklat en lösning för att göra en kompaktor självkörande.

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar