Rekordmånga bilister med trafikfarlig syn

Rekordmånga bilister med trafikfarlig syn

1,3 miljoner svenska bilister kör med trafikfarlig¹ syn och av dem ser 750 000 så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den syn de har idag. Antalet bilister med trafikfarlig syn har ökat stadigt de senaste åren och är nu uppe i ett rekordantal visar Synbesiktningen , Sveriges största syntest av bilförare, ett initiativ av Synoptik och Bilprovningen. 

– Antalet dödsoffer i trafiken har ökat i år vilket indikerar att det inte räcker med att satsa på hårda faktorer som vägar. Vi behöver en förändring nu, och den måste på ett tydligare sätt inkludera oss själva – människan bakom ratten. Att säkerställa att alla bilförare har trafiksäker syn är en enkel åtgärd för ökad säkerhet. Sverige bör införa obligatoriska syntester vid körkortsförnyelse från 45 års ålder, säger Leif Petterson (S), ledamot i riksdagens trafikutskott.

Det är åttonde året som Synbesiktningen genomförs och antalet bilister med trafikfarlig syn har aldrig varit så många. Samtidigt svarar nio av tio bilister i undersökningen att de vill ha lagkrav på regelbundna syntester för bilister, något som saknas i Sverige idag.

I slutet av oktober genomfördes den årliga Synbesiktningen där 1 882 bilister svarade på frågor om syn och bilkörning. När 1 296 av bilisterna gjorde ett syntest visade det sig att 20 procent, var femte bilist, hade så dålig synskärpa, att de utgör en direkt trafikfara. De har en så nedsatt synskärpa att de börjar se oskarpt på en till två meter. Denna grupp motsvarar närmare 1,3 miljoner svenska bilister.

Synbesiktningen visar också att 12 procent, närmare var åttonde bilist, har så dålig synskärpa att de inte bara utgör en trafikfara – de skulle inte ens klara dagens synkrav vid ansökan om körkortstillstånd. Enligt Synbesiktningen skulle därmed drygt 750 000 svenska bilister inte få ta körkort om de ansökte idag.

De trafikfarliga bilisterna har blivit fler
Undersökningen visar på en oroande trend då andelen trafikfarliga bilister har ökat från 15 % (2013), 17 % (2014), 18 % (2015) till 20 % (2016). Andelen bilister med olaglig syn började mätas 2015 och har ökat från 11 % till 12 %. Det finns idag 6 282 390 bilister med B-körkort enligt Transportstyrelsen.

Nio av tio vill ha lagkrav
Undersökningen visar att nio av tio bilister vill att Sverige inför synundersökningar i samband med körkortsförnyelsen vart tionde år. Sju av tio bilister vill att syntesterna ska starta från 45 års ålder, något som Synoptik och Optikbranschen rekommenderar. I Sverige gör man idag bara synundersökningar vid ansökan om körkortstillstånd, efter det görs inga kontroller. I de flesta EU-länder genomför man återkommande synkontroller på bilister efter att de har tagit körkort.

Kort om resultaten av undersökningen

  • 12 procent, närmare var åttonde bilist, har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav. Samtidigt visar undersökningen att 8 procent gör en synundersökning endast vart tionde år. Ännu fler, 20 procent uppger att de aldrig gjort en synundersökning sedan de fick körkort.
  • Nio av tio vill ha lagkrav på återkommande synundersökningar. Sju av tio vill att detta senast ska börja vid 45 års ålder, något som ligger i linje med Synoptiks och Optikbranschens rekommendationer.
  • Nio av tio bilister anser sig se tillräckligt bra för att köra säkert, ändå är var femte en trafikfara och närmare var åttonde skulle inte få körkort i dag. Det betyder att cirka 750 000 svenska bilister med B-körkort kör med olaglig syn på svenska vägar (totalt 6 282 390 personer med B-körkort enligt Transportstyrelsen).

– Synen förändras gradvis och många inser inte hur stora synfel de faktiskt har. Har man haft felfri syn hela livet skaffar man kanske bara ett par läsglasögon när man blir äldre utan att kontrollera hur synen förändrats på långt håll. I Sverige har vi idag inte obligatoriska syntester för bilister, inte ens när vi förnyar körkortet vilket gör att alltför många kör med trafikfarlig syn. Trenden med att allt fler ser sämre är ytterst oroande, säger Helene Hjertberg, legitimerad optiker på Synoptik i Stockholm.

– Att det är så många som kör bil med trafikfarlig syn är oroväckande. Med Synbesiktningen hoppas vi nå ut till förarna och uppmärksamma dem på behovet av regelbundna synkontroller för att köra så trafiksäkert som möjligt, säger Bilprovningen kommunikationschef Cecilia Blom Hesselgren.

¹. Med trafikfarlig syn menas en syn som blir oskarp på en till två meters avstånd.

Synoptik

Foto: Petter Magnusson/PMAGI

 

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar