Satsning på laddplatser i Linköping

Satsning på laddplatser i Linköping

Nu blir det enklare att vara elbilsägare i Linköping. 136 laddare kommer att sättas upp runt om i staden och under tisdagen driftsattes de första 12 i parkeringshuset Druvan. Det är Sankt Kors Fastigheter och Tekniska verken som gör en gemensam storsatsning på att utveckla laddinfrastrukturen och göra Linköping till en elbilsstad.

Efterfrågan på laddplatser ökar och för att möta dagens efterfrågan men även klara morgondagens behov storsatsar nu de två kommunägda bolagen.

– Sverige har en målsättning att ha en fossilfri fordonsflotta 2030 och Linköpings mål är att vara koldioxidneutrala 2025. Båda dessa ambitioner kräver kraftfulla insatser från en mängd aktörer såväl i den offentliga som privata sektorn, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Vi känner här att vi bidrar i positiv riktning samtidigt som vi skapar möjligheten för Dukatens kunder att ladda sina fordon samtidigt som de parkerar.

I Linköping finns idag cirka 315 elbilar, och prognosen pekar uppåt. I hela landet finns ca 26 000 laddbara bilar och prognosen är att det ska finnas 28 000 stycken i slutet av året. Det finns 0,1 laddplats per elbil i landet, för Linköping är den 0,04 och det är en siffra som Sankt Kors och Tekniska verken nu vill förbättra avsevärt. De flesta laddar sitt fordon hemma nattetid, men infrastrukturen för att kunna stödladda runt om i samhället måste också på plats för att det ska bli ännu mer attraktivt att skaffa elbil.

– Vi ser att är viktigt att utveckla förutsättningarna även för elbilar, säger Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken. Linköping är ju känt som en riktig biogasstad och vi ser inga motsättningar mellan el och biogas, alla alternativa drivmedel behövs om vi ska nå de nödvändiga klimat- och miljömål.

De 12 laddarna invigdes under tisdagen i parkeringshuset Druvan genom att den första laddningen av en elbil startades. Övriga 124 laddplatser kommer att installeras på Dukatens parkeringsanläggningar runt om i Linköping under 2017.

Fakta om satsningen:

  • Det handlar om 136 st destinationsladdare som ingår i CLEVERs laddnätverk.
  • De 136 stationerna finansieras delvis via Klimatklivet där Naturvårdsverket ger stöd åt lokala klimatinvesteringar. Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet.
  • 12 platserna är nu installerade i parkeringshuset Druvan på Nygatan i Linköping.
  • I mitten av december driftsattes de första 6 laddplatserna på Gesällens parkeringsplats vid Resecentrum i Linköping.
  • Platserna kommer att vara fördelade på Dukatens parkeringsanläggningar runtom i Linköping och samtliga kommer att installeras under 2017.
  • Det nya multihuset Flustret som byggs i Vallastaden kommer att ha hela 60 stycken laddplatser som kommer att vara del i det Bo- och samhällsexpo som äger rum där i september 2017. Övriga      parkeringsanläggningar kommer att få mellan 4 och 12 platser per anläggning.
  • Idag finns 24 laddplatser i Linköping, de flesta av äldre modell.
  • Sankt Kors kommer att installera ytterligare 100 laddplatser på förhyrda parkeringar vilket ytterligare bidrar till laddtätheten i Linköping.

Sankt Kors är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Välkommen att läsa mer på sanktkors.se

Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se

Läs också

Mobil laddningsstation för elbilar

Mobil laddningsstation för elbilar

Volkswagens kommande mobila laddningsstation för eldrivna fordon behöver ingen extern elförsörjning och kan sättas upp där den behövs.

Aktuellt

Best Transport fortsätter expandera

Best Transport fortsätter expandera

Best Transport förvärvar Pilotene Transport AS och rycker därmed allt närmare målsättningen att bli marknadsledande på snabba transporter i Norden.

ANNONS ▼
Vägtrafiken i april

Vägtrafiken i april

Under april 2019 omkom 17 personer och 1 224 personer skadades i vägtrafiken.

Se upp för piratkopierade bildelar

Se upp för piratkopierade bildelar

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) varnar verkstäder och bilägare för att montera in bildelar om ursprunget av delen är okänd.

Abkati satsar för framtiden

Abkati satsar för framtiden

Abkati satsar stort inför framtiden. Ett led i denna satsning är byggnation av nya kontorslokaler och lager.

Fler artiklar