Skärpt kontroll av plogning ger problem – men lösning på väg

Skärpt kontroll av plogning ger problem – men lösning på väg

Trafikverket har skärpt kontrollen av vinterunderhåll under hösten och därigenom har plogning av enskilda vägar i bland annat norra Sverige påverkats. 

Vägföreningar som har avtal med samma entreprenörer som Trafikverket har i vissa fall inte fått sina vägar plogade i tid. Detta för att entreprenören hävdat att de på grund av Trafikverkets hårdare kontroll måste prioritera de statliga vägarna. Kraven på entreprenörerna har dock inte höjts, utan det är enbart kontrollen som skärpts.

Entreprenörer är fria att ta uppdrag från andra väghållare så länge de har resurser för det. Det har dock funnits en del missförstånd i uppdragets omfattning, speciellt i kommunikationen med underentreprenörer. Trafikverket har därför förtydligat förutsättningarna till alla berörda. I de fall Trafikverket byter entreprenör i ett område, och därmed inför den nya uppföljningsmetoden, kommer vi i fortsättningen även att informera väghållarna för de enskilda vägarna så att de hinner ordna med avtal om vinterunderhåll i tid.

Trafikverket

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar