Nordisk vätgaskorridor byggs ut

Nordisk vätgaskorridor byggs ut

Åtta nya vätgasgastankstationer väntas komma på plats i Sverige under den kommande treårsperioden. Regeringen har gett grönt ljus för projektet Nordic Hydrogen Corridor som ligger i linje med EU-kommissionens målsättning för avgasfria transporter och nu väntas beslut om delfinansiering genom EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Inom projektet ingår även elektrolysörer som producerar vätgas och bränslecellsfordon som kommer att köpas in. Projektet har en budget på 94 miljoner kronor.

Sedan tidigare finns ett landsomfattande nät för vätgastankstationer i Danmark och i Norge expanderar nätet snabbt. Sverige har legat efter i utvecklingstakten – fram till nu.

– Med Nordic Hydrogen Corridor kopplar vi samman vätgasinfrastrukturen för Sverige och vår huvudstad med Oslo, Helsingfors och Köpenhamn vilket ökar mobiliteten med vätgasdrivna bränslecellsbilar för 18 miljoner människor, säger Ragnar Sjödahl, AGA.

Idag finns fyra stationer där man kan tanka vätgas i Sverige: Arlanda, Göteborg, Mariestad och Sandviken. Under året planeras invigningen av ytterligare två stationer som ska ligga i Stockholm och Malmö. Med de åtta nya stationerna kommer Sverige ha minst 14 vätgastankstationer år 2020.

För att nå upp till ett landsomfattande vätgasnät behöver motsvarande 5% av de existerande tankstationerna i Sverige erbjuda vätgas som drivmedel, vilket innebär ett grundbehov av 130 vätgastankstationer runt om i landet.

– Sverige har legat efter flera länder om man vill tanka sin bränslecellsbil, men med Nordic Hydrogen Corridor vill vi ändra på det. De större biltillverkarna som Toyota, Hyundai, Honda, har redan vätgasbilar i serieproduktion och Mercedes, BMW, VW, Nissan, GM och Ford kommer med bilar inom kort, så det största hindret för en större introduktion av bränslecellsfordon är just avsaknaden av ställen där man kan tanka, säger Björn Aronsson, Vätgas Sverige.

En ökad användning av bränslecellsfordon har av EU-kommissionen pekats ut som ett viktigt steg för att få en emissionsfri transportsektor. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar med rent vatten som enda utsläpp. Vätgas ger heller inte några klimatpåverkande utsläpp vid framställandet eftersom fossilfri el används för all vätgas som tankas i Norden.

Projektet Nordic Hydrogen Corridor ligger i linje med Hydrogen Council som lanserades i Davos i januari. Ledare från Hyundai, Toyota och elva andra internationella företag inom energi, transport och industri presenterade där ett globalt initiativ med långsiktig ambition att lyfta fram vätgasens roll i övergången från fossil till förnybar energi. Nordic Hydrogen Corridor planeras påbörjas under 2017 och pågå till och med 2020. Sweco står bakom ansökansamordning och partners i projektet är Vätgas Sverige, AGA, Hyundai och Toyota.

Vätgasdrivna bränslecellsbilar har länge setts som den ultimata lösningen för att kunna bibehålla god mobilitet utan negativa effekter för miljön. Sedan ett par år tillbaka finns fordon med bränslecellsteknik medan tillgången på tankstationer för vätgas har varit starkt begränsad, inte minst i Sverige.

Vätgas Sverige

Läs också

Nordisk vätgaskorridor byggs ut

Nordisk vätgaskorridor byggs ut

Åtta nya vätgasgastankstationer väntas komma på plats i Sverige under den kommande treårsperioden. Regeringen har gett grönt ljus för...

Aktuellt

Best Transport fortsätter expandera

Best Transport fortsätter expandera

Best Transport förvärvar Pilotene Transport AS och rycker därmed allt närmare målsättningen att bli marknadsledande på snabba transporter i Norden.

ANNONS ▼
Vägtrafiken i april

Vägtrafiken i april

Under april 2019 omkom 17 personer och 1 224 personer skadades i vägtrafiken.

Se upp för piratkopierade bildelar

Se upp för piratkopierade bildelar

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) varnar verkstäder och bilägare för att montera in bildelar om ursprunget av delen är okänd.

Abkati satsar för framtiden

Abkati satsar för framtiden

Abkati satsar stort inför framtiden. Ett led i denna satsning är byggnation av nya kontorslokaler och lager.

Fler artiklar