Scanlining AB lanserar Quicksilver Truck Liner i Skandinavien. Quicksilver Truck Liner som är en välkänd och väletablerad produkt ibland annat USA, Kanada och Australien är en specialutvecklad polymer som läggs in i exempelvis schaktflak för att undvika att lasten fastnar med vältrisk som följd. Produkttester i Sverige har visat att tippvinkeln som krävs för att lossa ett schaktflak kan sänkas med 30 – 40%. Den lägre tippvinkeln gör också att tipputrustningen uppvisar ett mindre slitage vilket minskar risken för stillestånd och kostsamma reparationer. Polymeren skyddar också flakytan mot slitage och materialet är 2 gånger mer resistent än stål och 10 gånger mer resistent än aluminium.

Lasten kan inte heller frysa fast i ett flak som utrustats med Quicksilver Truck Liner, vilket testats ibland annat norra Kanada vid minusgrader ner emot 45 grader Celsius, berättar Stefan Strömstedt vid Scanlining AB. Detta eliminerar behovet av avgasvärme, vibratorer eller andra mindre miljöanpassade lösningar såsom att hälla diesel eller formolja i flaken innan lastning. Stefan Strömstedt berättar vidare att tester genomförda ibland annat Tyskland och Nya Zeeland visar att i normalfallet så går lossningen så pass mycket fortare och lättare att i normalfallet hinner lastbäraren med åtminstone ett extra lass per dag.

Quicksilver Truck Liner är inte begränsad till enbart schaktflak utan även tunga dumprar, grävskopor, hjullastarskopor och schaktblad drar nytta av polymerens låga friktionskoefficient. För närvarande pågår fälttester i Göteborg med grävskopor och schaktblad.

Jonas Kristiansson, fordonsansvarig för Transport Invest i Göteborg AB och är en av de som varit med vid fältproverna i Sverige berättar att han kört ren lera som normalt har hög vidhäftningsförmåga och brukar orsaka stora problem men inte haft några problem med att tippa lasten utan att behöva utnyttja hela tippvinkeln varken på lastbil eller släpfordon. ”Jag ser stora fördelar med materialet…” säger han vidare och fortsätter ”…vi har vält med ett flertal trailer som kört just lera men med den här plasten i flaket ser jag inte att tippningen kommer att vara ett problem i framtiden…”. Jonas berättar vidare att de också har genomfört tester med materialet på betongbilar där ilastningstrattar och utloppsrännor beklätts med Quicksilver. ”Vi ser stora fördelar, exempelvis är det bara att spola bort eventuell överbliven betong efter arbetspassets slut, ingen betong biter fast på samma sätt som den gör i stål…” avslutar Jonas.

Stefan Strömstedt vid Scanlining fortsätter: ”Vi ser också en stor potential vad gäller återvinningscontainrar, silos, rännor och liknande men också flisfordon, walking floor trailers, snöplogar med mera är användningsområden där Quicksilver Truck Liner ger stora fördelar. För dumprar finns måttanpassade kit som utvecklats för de större leverantörerna, vilket väsentligt minskar installationstiden.”

Scandinavian Truckliner

För mer information kontakta:

Stefan Strömstedt, Scanlining AB 0703400376, info@truckliner.se

Jonas Kristiansson, Transport Invest i Göteborg AB, utförare av fältprov schaktflak och betongtransport, 0706430300, jonas@transportinvest.se