Hållbarhetsredovisning av uppförandekod

Hållbarhetsredovisning av uppförandekod

Sveriges Åkeriföretag har som första branschorganisation låtit granska en uppförandekod. Det är unikt att hållbarhetsredovisa effekterna av en uppförandekod, och syftet är att mäta hur Fair Transport påverkat branschen. Fair Transport är ett frivilligt åtagande i syfte att aktivt arbeta mot bättre trafiksäkerhet, lägre klimat- och miljöpåverkan och socialt ansvarstagande.

– Det är fantastiskt att Fair Transport tas så väl emot både i de egna leden men även av oberoende aktörer. Hållbarhetsredovisningen visar att det verkligen finns ett momentum i att skala upp Fair Transport till ett nästa steg, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig hos Sveriges Åkeriföretag.

Fair Transport startades år 2014, och har idag ungefär 1500 anslutna företag. Det är ett frivilligt åtagande –  i dagsläget finns inget krav på återrapportering. De företag som skriver under förbinder sig till att arbeta för att uppfylla 13 löften med avseende på trafiksäkerhet, miljö och klimat samt socialt ansvarstagande. Hållbarhetsredovisningen redogör för upplevda effekter hos åkeriföretagen, och även hos externa aktörer såsom beslutsfattare och myndighetsrepresentanter.

Hållbarhetsredovisningen visar att de undertecknande företagen nu värnar mer om trafiksäkerheten och om miljön, och tar ett större socialt ansvar. 17 % av företagen anger att lönsamheten ökat tack vare Fair Transport.

– När vi lanserade Fair Transport möttes vi av en hel del kritik. Inte skulle väl vi, branschorganisationen, ställa krav på våra egna? Mottagandet är nu några år senare klart bättre, och det är positivt att företagen också anger att lönsamheten är bättre, säger Tove.

Fair Transport och upphandlingsanvisningarna används också av transportköpare för att identifiera sunda transporter. Hållbarhetsredovisningen visar att även om Fair Transport inte är utslagsgivande i upphandling, så används löftena som bedömningsunderlag.

– Det finns kommuner som kräver Fair Transport i sina upphandlingar, vilket är fantastiskt. Samtidigt visar hållbarhetsredovisningen att vi behöver ta ett steg till för att öka trovärdigheten. Vi behöver garantera löftet till transportköparen, om att det gör skillnad att välja Fair Transport, avslutar Winiger.

 

Läs hållbarhetsredovisningen här: länk.

Sveriges Åkeriföretag

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
12 000 alkolås sedan införandet

12 000 alkolås sedan införandet

Sedan möjligheten infördes har Transportstyrelsen beslutat om över 12 000 körkort med villkoret alkolås. Det är överlägset flest...

Fler artiklar