Välkomna pengar till klimatklivet

Välkomna pengar till klimatklivet

Men regeringen missar vätgasen och bygger sin budget på brutna vallöften och skattehöjningar på hushållens mobilitet. Det menar Motormännen i sina kommentarer här nedan till regeringens vårbudget.

I vårbudgeten tillför regeringen ytterligare pengar till Klimatklivet, ett stöd till investeringar i förnyelsebara drivmedel och laddinfrastruktur. Någon satsning på vätgasutbyggnad finns dock inte med och ordet vätgas nämns inte en gång i den 330 sidor tjocka tilläggsbudgeten. Regeringen har missat att beskriva en plan för vätgasutbyggnad för EU och därmed också förlorat möjligheten till stöd från EU för just en sådan utbyggnad. En kraftigt utbyggd vätgasinfrastruktur är en förutsättning för en snabb introduktion av de vätgasdrivna nollutsläppsfordon som kommer att lanseras av flera stora tillverkare inom de närmaste åren.

Regeringen bedömer att intäkterna från vägtrafiken kommer att öka de närmaste åren, till följd av de kraftiga skattehöjningar på hushållens fordon som redan har föreslagits. Från drivmedlen kommer ytterligare skatter i och med det brutna vallöftet att ytterligare höja bensin- och dieselskatterna och dessutom indexuppräkna höjningarna på årlig basis, så att de inom bara ett par år är Europas högsta.

Förra årets besparing på 500 miljoner kronor på vägunderhållet har inte återförts. Vägunderhållet föreslås dock få något ökade medel de kommande åren men ökningen kommer sannolikt inte att nå upp till förväntad inflation. Det svenska vägnätets standard riskerar således att ytterligare försämras.

– Regeringen har den senaste tiden aviserat att allt fler skattemiljarder ska belasta hushållens möjlighet att klara sina vardagliga transporter. Tillbaka går dock allt mindre till underhåll och utbyggnad av vägnätet. Vi hade också behövt betydligt kraftfullare stöd till en omställning mot fossiloberoende fordonsflotta, med allt från högre och bredare miljöbilsbonus till skrotningspremie och vätgasutbyggnad, säger Motormännens VD Fredrik Daveby.

Motormännen

Aktuellt

ELKO blir mustaschbärare

ELKO blir mustaschbärare

Elko följer upp förra årets succéinsamling till förmån för cancerforskningen genom att i år helhjärtat stödja Mustaschkampen. Förra årets insamling...

Nya spridarmodeller

Nya spridarmodeller

Till kommande vintersäsong har Hilltip lanserat tre nya spridarmodeller, det utökade sortimentet täcker nu ett större omfång av fordon...

Scania släpper ny 13-liters etanolmotor

Scania släpper ny 13-liters etanolmotor

Lastbilstillverkaren Scania kommer nu med en ny 13-liters etanolmotor för nästa generations lastbilar. Parallellt fortsätter kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB...

Sopvals för grävmaskiner

Sopvals för grävmaskiner

YstaMaskiner lanserar nu en ny modell sopvals SV150 för grävmaskiner eller liknande bärare. Sopvalsen kommer att ha Zick Zack...

Nya generationens lastväxlare

Nya generationens lastväxlare

Hiab, en del av Cargotec,  introducerar nu den nya generationens lastväxlare, Multilift Ultima, med flera innovationer som är först...

Fler artiklar