Välkomna pengar till klimatklivet

Välkomna pengar till klimatklivet

Men regeringen missar vätgasen och bygger sin budget på brutna vallöften och skattehöjningar på hushållens mobilitet. Det menar Motormännen i sina kommentarer här nedan till regeringens vårbudget.

I vårbudgeten tillför regeringen ytterligare pengar till Klimatklivet, ett stöd till investeringar i förnyelsebara drivmedel och laddinfrastruktur. Någon satsning på vätgasutbyggnad finns dock inte med och ordet vätgas nämns inte en gång i den 330 sidor tjocka tilläggsbudgeten. Regeringen har missat att beskriva en plan för vätgasutbyggnad för EU och därmed också förlorat möjligheten till stöd från EU för just en sådan utbyggnad. En kraftigt utbyggd vätgasinfrastruktur är en förutsättning för en snabb introduktion av de vätgasdrivna nollutsläppsfordon som kommer att lanseras av flera stora tillverkare inom de närmaste åren.

Regeringen bedömer att intäkterna från vägtrafiken kommer att öka de närmaste åren, till följd av de kraftiga skattehöjningar på hushållens fordon som redan har föreslagits. Från drivmedlen kommer ytterligare skatter i och med det brutna vallöftet att ytterligare höja bensin- och dieselskatterna och dessutom indexuppräkna höjningarna på årlig basis, så att de inom bara ett par år är Europas högsta.

Förra årets besparing på 500 miljoner kronor på vägunderhållet har inte återförts. Vägunderhållet föreslås dock få något ökade medel de kommande åren men ökningen kommer sannolikt inte att nå upp till förväntad inflation. Det svenska vägnätets standard riskerar således att ytterligare försämras.

– Regeringen har den senaste tiden aviserat att allt fler skattemiljarder ska belasta hushållens möjlighet att klara sina vardagliga transporter. Tillbaka går dock allt mindre till underhåll och utbyggnad av vägnätet. Vi hade också behövt betydligt kraftfullare stöd till en omställning mot fossiloberoende fordonsflotta, med allt från högre och bredare miljöbilsbonus till skrotningspremie och vätgasutbyggnad, säger Motormännens VD Fredrik Daveby.

Motormännen

Läs också

Viltolyckor ökar

Viltolyckor ökar

Var tionde minut sker en viltolycka i Sverige. Under 2017 inträffade över 63 000 viltolyckor, en ökning med 30 procent...

Landets bästa rastplatser

Landets bästa rastplatser

Motormännens vägombud har, under 2017, inventerat och bedömt drygt 250 rastplatser runt om i Sverige. I varje län har...

Aktuellt

ANNONS ▼
Exporten av lastbilar ökar

Exporten av lastbilar ökar

De tunga fordonen på Klaraviks auktionsplattform blir allt vanligare och även på riksnivå ökar exporterna.

Ny minigrävare från Caterpillar

Ny minigrävare från Caterpillar

Caterpillar lanserar nu nya generationens minigrävare fullmatade med nya funktioner, till exempel spakstyrning, farthållare, LCD-display, bluetooth-start och tiltbar hytt.

Freja rustar för framtiden

Freja rustar för framtiden

Under 2018 gjorde transport- och logistikföretagen Freja en stor investering och flyttade kontor och lager till Jönköping.

Förslag om ny lastbilspremie

Förslag om ny lastbilspremie

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs 2020.

Fler dör i arbetsplatsolyckor

Fler dör i arbetsplatsolyckor

Antalet arbetsplatsolyckor med dödligt utfall ökar. Redan nu ligger årets siffror på oroväckande hög nivå med tolv dödsfall hittills.

Fler artiklar