Hållbara transporter på ny sajt

Hållbara transporter på ny sajt

Fair Transport gör skillnad. Trafiksäkerheten värnas liksom miljöansvaret och det sociala ansvarstagandet. Nu lanseras sajten akerikollen.se som ska ge transportköparna tydlig information om hur väl åkerierna levererar hållbara transporter.

I dagsläget har cirka 1530 åkerier i Sverige sagt ja till att följa riktlinjer om att köra trafiksäkert, klimatsmart och att ta ansvar för den sociala arbetsmiljön. De ska också följa gällande lagstiftning och föreskrifter samt hålla sig till en etisk policy.

Idag den 4 maj i samband med Sveriges Åkeriföretags 100-årskongress i Tylösand, kommer ett nytt kontrollsystem sjösättas som ska kunna visa hur väl de enskilda åkerierna lever upp till en rad hållbarhetslöften.

– Detta kommer garanterat att stärka de enskilda företagens möjlighet att tydligare visa på att de arbetar med dessa frågor på ett medvetet sätt. Det är bra för både kunderna, de enskilda åkerierna och samhället som helhet, säger Erika Svanström, kommunikationschef och ansvarig för Fair Transport.

På akerikollen.se kan den som vill beställa en hållbar transport skriva in ort, organisationsnummer eller åkeriets namn och få upp träffar som visar om det företag man söker också har anslutit sig till Fair Transport.

– Söker du på ort så får du upp alla åkerier där och kan snabbt se om de också följer de tretton löften som man lovat att hålla. Det ger ett väldigt bra underlag för medvetna transportköpare, säger Jonas Sjöström på företaget Sverigebolagen som tagit fram den nya tjänsten.

En gång om året kontrolleras åkerierna genom en samkörning mot Skatteverket, Bolagsverket, Transportstyrelsen och andra offentliga register som visar på om uppgifterna de lämnat i systemet stämmer.

Sedan starten 2014 har drygt 20 procent av de 6 400 medlemsföretagen i Sveriges Åkeriföretag valt att ansluta sig till Fair Transport. Såväl lönsamhet, trafiksäkerhet som miljöhänsyn och socialt ansvar har förbättrats.

– Vi är glada för att det äntligen finns ett verktyg som på ett tydligt och transparent sätt kan visa transportköpare vilka värden som är viktiga att mäta och att dessa också kontrolleras. Vi vill förenkla sunda transportköp, och detta är efterfrågat av såväl köpare som säljare av transporter, säger Rickard Gegö, vd vid Sveriges Åkeriföretag.

Om Fair Transport

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Syftet är att stärka branschens anseende och hjälpa medlemmar att stärka sin lönsamhet och stolthet genom att visa vilka värderingar man står för.

I den första uppföljningen i slutet av mars, framgår att nästan en femtedel av de anslutna åkerierna anser att detta har ökat deras lönsamhet, en dryg tredjedel att det varit positivt för miljöarbetet, och omkring 40 procent att det varit positivt för det sociala ansvaret och trafiksäkerheten.

Läs mer om akerikollen här

Läs mer om Fair Transport här

Sveriges Åkeriföretag

Bilden: Jonas Sjöström och Rickard Gegö.
Foto: Ryo Quantz

Läs också

Aktuellt

Årets Säkerhetsinitiativ 2018

Årets Säkerhetsinitiativ 2018

När timmerbilen inte gick att stanna styrde Lars Göran Söderqvist över den tvååriga flickan. Det räddade hennes liv.

ANNONS ▼
Nya Hitachi ZW330-6

Nya Hitachi ZW330-6

Hitachi har lanserat den senaste modellen av Hitachis 30 tons hjullastare ZW330-6, som nu är beställningsbar även till...

Fler artiklar