Fordonsprovning med kvalitetsstämpel

Fordonsprovning med kvalitetsstämpel

VTI har i många år utfört olika typer av tester på fordon. Under 80-talet utfördes hundratals provningar av direktimporterade bilar. Sedan minskade behovet på grund av ändrade regler. Men trots det så gör VTI varje år ett antal olika broms- och bullertester av importerade, ombyggda eller anpassade fordon. De utför även stabilitetsprovning på bussar och tankbilar.

– De fordon vi broms- och bullertestar är i huvudsak sådana som företag importerat från länder utanför EU, oftast USA. Vi testar främst personbilar och lättare lastbilar upp till 3,5 ton, men även bussar och lastbilar upp till 12 ton. Vi har bland annat gjort provningar på någon brandbil och ett par bärgningsbilar, säger Håkan Carlsson som är laboratoriechef på VTI.

Broms- och bullerprovning enligt EU-standard

I höstas blev VTI ackrediterade när det gäller broms- och bullerprovning. Detta efter en kompetensprövning enligt europeiska och internationella standarder, utförd av Swedac, som är Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

– Fordonsprovning är en relativt liten verksamhet för VTI, men den är viktig. Vad gäller bromsprovningen är VTI den enda svenska provningsutföraren. Bland annat gör vi provningar på ombyggda handikappanpassade fordon, som måste ha ett intyg på godkänt test innan de kan registreringsbesiktas hos bilprovningen, säger Håkan Carlsson.

Provning av direktimporterade bilar

Vill man registreringsbesikta en direktimporterad bil behövs i en del fall en rapport som visar på utförd och godkänd bromsprovning och bullerprovning.

Provning utförs av VTI på personbilar och lätta lastbilar med totalvikt upp till 3,5 ton, samt mindre lastbilar och bussar som är direktimporterade för eget bruk från länder utanför EU.

Provningen resulterar sedan i en provningsrapport som visar om bilen klarar de uppställda kraven enligt EU-direktiven.

 Faktaruta

Bromsprovning

Bromsprovning av personbilar och lätta lastbilar utförs enligt EU-direktiv 98/12/EG. Provningen omfattar bland annat:

  • bromsning från full fart med tjänstevikt respektive totalvikt
  • bromsning med bortfall i bromssystemet
  • upprepad bromsning (fading)
  • kontroll av reservbroms (handbroms).

 

Bullerprov

VTI utför bullerprovning av personbilar enligt EU-direktiv 70/157/EEG.
Provningen omfattar mätning av ljudnivån både vid passage av fordon och vid stillastående fordon.

Bild: Getty Images

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar