Inför sommarens semestrar är rekryteringsbehovet mycket stort i åkerinäringen. Över hälften av åkeriföretagen har inte lyckats anställa extrapersonal. Den främsta anledningen är kompetensbrist, visar en undersökning Sveriges Åkeriföretag låtit göra.

– Det här är en direkt effekt av att den tidigare upphandlingen av arbetsmarknadsutbildningarna underkänts och fått göras om, säger Mats Andersson, utbildningschef på Sveriges Åkeriföretag.

– Nära 2500 utbildningsplatser underkändes i och med det, vilket bidrar till det stora rekryteringsbehovet i åkerinäringen. Undersökningen vi låtit göra bekräftar de indikationer vi fått i samtal med våra medlemmar, och inför semestertider blir läget än mer ansträngt. Det betyder att vi har en omfattande kapacitetsbrist ute i landet, fortsätter Mats.

Sveriges Åkeriföretags medlemmar har under lång tid rapporterat om en omfattande personalbrist som ofta är det främsta hindret för utökad verksamhet. I en enkät till transportsäljande åkeriföretag tillfrågades beslutsfattare om rekryteringsläget inför semestrarna, när behovet är än högre än normalt. Resultaten visar att 57 procent inte lyckats tillgodose personalbehovet. Nio procent av de svarande har inte behövt söka extrapersonal, emedan 23 procent lyckats hitta sommarpersonal.

Av de som inte lyckats anställa extrapersonal, anger 70 procent att de inte funnit personer med rätt kompetens. Ytterligare 19 procent anger att kompetensen visserligen finns, men att dessa personer saknar godkänd YKB-utbildning. En av de svarande anger att om inte pensionerad personal fanns att tillgå, skulle verksamheten haverera.

– Den som vill jobba inom en framtidsbransch där det alltid kommer finnas jobb, kan definitivt söka sig till åkerinäringen, avslutar Mats.

Sveriges Åkeriföretag