Preem minskar utsläppen

Preem minskar utsläppen

Under 2016 minskade Preem utsläppen med 323 776 ton i sin egen verksamhet och för Sveriges transporter har företaget bidragit med 1,3 miljoner ton i utsläppsminskning genom sina förnybara drivmedel. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut för 2016.

Sedan 2008 har Preem minskat sina utsläpp med 13 procent för totalt beräknade utsläpp omfattande produktion och transporter. Minskningen har fram för allt skett inom produktionen där företaget minskat sina utsläpp med 18 procent sedan 2008 genom en reducerad användning av eldningsolja. Utsläppen från inköpta transporter har minskat med 49 procent sedan 2008. Framförallt genom mer hållbara och effektivare fartygstransporter, så kallad slow steaming.

Preem är Sveriges största drivmedelsföretag och den största inverkan på att minska utsläppen av växthusgaser sker i användarledet via de drivmedel som kunderna köper. I och med Preems satsning på förnyelsebara drivmedel minskade dessa utsläpp med 1,3 miljoner ton under 2016.

Preems satsningar på förnybara drivmedel framöver kommer att ha en stor betydelse för att minska de svenska utsläppen från transportsektorn.

– Till 2030 planerar vi  att tillverka 3 miljoner m3 förnybar bensin och diesel, vilket motsvarar den volym Preem säljer idag på den svenska marknaden. Detta skulle generera en besparing på fossil koldioxid med 7,7 miljoner ton per år. Det i sig motsvarar utsläpp från cirka 2,4 miljoner bilar per år, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

Så har man räknat*
Cirka 7,4 + 0,1 + 0,16 = 7,7 miljoner ton minskar vi utsläppen med, om varje bil släpper ut 1500 mil* 0,75 l/ mil *2,9 så blir det ca 3,2 ton per bil och år. Det ger 2 400 000 bilars utsläpp per år.

Preem

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar