Fler körkort återkallas av medicinska skäl

Fler körkort återkallas av medicinska skäl

Under första halvan av 2017 fattade Transportstyrelsen beslut om 16 514 körkortsåterkallelser vilket motsvarar en minskning med nästan 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Men samtidigt som det totala antalet återkallelser minskar så ökar antalet återkallelser på medicinska grunder med över 5 procent.

– Det finns många fler som på grund av sjukdom inte klarar trafikens krav än de som får sina körkort återkallade. Vi har dock under flera år sett en liten gradvis ökning av medicinska återkallelser och det är glädjande att trenden fortsätter. Fortfarande är det alldeles för många läkare som använder möjligheten till muntlig överenskommelse, även om det är en mindre bra lösning i de flesta fallen, säger Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen.

Antal återkallade körkort per 
återkallelsegrund – hela landet 
2014 2015 2016 2017
Återkallelsegrund 1 3 435 3 500 3 455 2 899
Återkallelsegrund 2 177 146 181 110
Återkallelsegrund 3 424 468 596 385
Återkallelsegrund 4 9 469 9 744 10 350 8 516
Återkallelsegrund 5 910 767 840 870
Återkallelsegrund 6 236 209 96 72
Återkallelsegrund 7 2 079 2 102 2 381 2 435
Återkallelsegrund 8 2 134 2 111 1 906 2 080
Samtliga* 17 997 18 082 18 684 16 514

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Återkallelsegrund 7 och återkallelsegrund 8 utgör de körkortåterkallelser som brukar definieras som medicinska grunder.

Läkare har en anmälningsplikt

Den läkare som har en patient som han eller hon bedömer vara olämplig för att köra ett fordon i trafiken ska anmäla det till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen utreder därefter körkortsinnehavet. Läkare kan dock i stället välja att använda sig av en så kallad muntlig överenskommelse. Det innebär att läkaren och patienten muntligen kommer överens om att patienten slutar köra men behåller körkortet av andra skäl. Till exempel för att använda som legitimation. Men en sådan lösning är inte alltid lämplig.

– Årligen får 55 000 svenskar diagnosen demens eller stroke. Båda dessa sjukdomar kan påverka patientens förmåga att själv avgöra när man är olämplig som förare. I sådana fall kan en mutlig överenskommelse få allvarliga konsekvenser eftersom den drabbade helt enkelt inte minns den, säger Lars Englund.

Fakta: Återkallelsepunkter

Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak:

  1. = Rattfylleri
  2. = Smitning
  3. = Flera mindre överträdelser
  4. = En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
  5. = Opålitlighet i nykterhetshänseende
  6. = Allmän brottslighet
  7. = Medicinska skäl
  8. = Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

Transportstyrelsen

Foto/Källa: Transportstyrelsen

Läs också

Aktuellt

Årets Säkerhetsinitiativ 2018

Årets Säkerhetsinitiativ 2018

När timmerbilen inte gick att stanna styrde Lars Göran Söderqvist över den tvååriga flickan. Det räddade hennes liv.

ANNONS ▼
Nya Hitachi ZW330-6

Nya Hitachi ZW330-6

Hitachi har lanserat den senaste modellen av Hitachis 30 tons hjullastare ZW330-6, som nu är beställningsbar även till...

Fler artiklar