Steghållaren är en ny svensk innovation som kan förebygga många olycksfall genom att hålla fast stegen säkert och stabilt. Steghållaren håller fast stegen genom att koppla ihop den med ytterligare en stege i en T-koppling. Den undre stegen används som som byggnadsställning som håller den övre stegen säkert på plats. Med steghållaren är stegen säkerställd från att glida eller välta under arbetets gång.

Med den långa skruven på ena sidan kan stegen även anpassas efter sluttningar i upp till 45 graders lutning. Mät upp lutningsgraden med det inbyggda vattenpasset och lås fast steghållaren med hjälp av muttrarna.

Steghållaren passar alla moderna aluminiumstegar med 30 cm mellanrum på stegpinnarna. Detta är standard på nordiska stegar.

Geraldo T. da Costa är konstruktören och utvecklingsingenjören bakom denna svenska innovation. Steghållaren är till för både professionellt bruk och för fritidssnickaren. Stegkopplingen är patentsökt och tillverkas i Sverige.

Smarta Saker