Test med självkörande sopbil

Test med självkörande sopbil

Just nu pågår ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom autonoma fordon, där Volvokoncernen tillsammans med miljöföretaget Renova testar självkörande sopbil för stadsmiljö. Syftet är att göra körningen säkrare i tätbebyggda områden.

I projektet undersöks hur automation kan bidra till ökad trafiksäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan.
”Det finns en fantastisk potential att omsätta de snabba tekniska framsteg som sker inom automationsområdet till praktisk nytta för kunder och samhälle. Vår självkörande sopbil är globalt banbrytande på området, och en av flera spännande innovativa automationslösningar som vi arbetar med just nu”, säger Lars Stenqvist, Chief Technology Officer Volvo Group.
Volvokoncernens självkörande sopbil syftar till att göra körningen säkrare i tätbebyggda områden, inte minst vid backning. Med hjälp av sensorer som kontinuerligt läser av omgivningen stannar sopbilen direkt om ett plötsligt hinder i vägen upptäcks. Rutten förprogrammeras och lastbilen tar sig själv fram från sopkärl till sopkärl. Föraren, som går före den backande sopbilen, kan fokusera på soptömningen och slipper kliva i och ur hytten vid varje förflyttning.
”En viktig fördel med den nya tekniken är att risken för arbetsskador kan minskas, till exempel knäslitage som är vanligt bland personal som arbetar med sophantering”, säger Lars Stenqvist.
Med den självkörande lastbilen uppnås även stora miljömässiga fördelar. Växling, styrning och hastighet optimeras för att ge lägre bränsleförbrukning och utsläpp.
Den självkörande sopbil som nu testas har ett sensorsystem för kartläggning, positionering och avkänning av området runt fordonet. Det mesta av tekniken används även i den självkörande lastbil för gruvdrift som Volvokoncernen presenterade  2016, och som nu testas i Kristinebergsgruvan i norra Sverige.
Projektet som genomförs i samarbete med Renova kommer att pågå till 2018.

Text: Catharina Olsson-Lindh. Foto: Volvo Group

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Exporten av lastbilar ökar

Exporten av lastbilar ökar

De tunga fordonen på Klaraviks auktionsplattform blir allt vanligare och även på riksnivå ökar exporterna.

Ny minigrävare från Caterpillar

Ny minigrävare från Caterpillar

Caterpillar lanserar nu nya generationens minigrävare fullmatade med nya funktioner, till exempel spakstyrning, farthållare, LCD-display, bluetooth-start och tiltbar hytt.

Freja rustar för framtiden

Freja rustar för framtiden

Under 2018 gjorde transport- och logistikföretagen Freja en stor investering och flyttade kontor och lager till Jönköping.

Förslag om ny lastbilspremie

Förslag om ny lastbilspremie

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs 2020.

Fler dör i arbetsplatsolyckor

Fler dör i arbetsplatsolyckor

Antalet arbetsplatsolyckor med dödligt utfall ökar. Redan nu ligger årets siffror på oroväckande hög nivå med tolv dödsfall hittills.

Fler artiklar