Fredag den 13:e är här och vidskepliga personer blir kanske extra försiktiga för att undvika olyckor. Men det behövs inte. Den speciella fredagen som under 2017 infaller två gånger har sedan länge rykte om sig att vara en otursdag, men ny statistik från Trygg-Hansa visar att otursdagen inte verkar bringa någon otur. 

– Fredagen den 13:e skiljer sig inte märkbart i skadestatistiken jämfört med andra fredagar. Förutom att slå hål på orosmyten om fredag den 13:e kan vi genom att titta på skadestatistik även förstå vår samtid, se trender och arbeta skadeförebyggande vilket vi hoppas kan hjälpa människor att skingra eventuell oro, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Trygg-Hansa har analyserat skadeanmälningar under de gångna sju åren och jämfört antal skador som sker på fredagar i relation till fredagar som infaller den 13:e. Statistiken visar att det i de flesta fallen sker färre skador under fredag den 13:e jämfört med andra fredagar, exempelvis sker det fem procent färre kollisioner och 13 procent färre vattenskador denna dag.

Mindre otur i söder
Tittar man på regionala skillnader under fredagen den 13:e jämfört med en annan fredag på året, så verkar skåningarna ha marginellt mindre otur (-4,6 procent) än boende i Stockholm (+1,7 procent), Norrland (+3 procent) och Västra Götaland (+4,5 procent).

Drulleskador är överrepresenterade i skadestatistiken och topp tre av drulleärenden är följande:

  • Mobiltelefon (många tappas i toaletten, hamnar i diskmaskinen etc)
  • Glasögon
  • Dator

Trygg-Hansa

Foto: Getty Images.