Högre böter vid brott mot kör- och vilotider

Högre böter vid brott mot kör- och vilotider

Regeringen beslutade den 16 november om ändringar i förordningen om kör- och vilotider. Beslutet innebär bland annat att sanktionsavgiften för transportföretag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskrivaren eller när föraren avsevärt avviker från reglerna om kör- och vilotider, höjs. Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjs också från 200 000 kr till 800 000 kr.

– Alla som arbetar i transportbranschen ska ha goda arbetsförhållanden. Branschen har framfört att de företag som begår väldigt allvarliga överträdelser eller medvetet väljer att inte följa reglerna har kunnat komma relativt billigt undan – detta ändrar vi på med dagens förordningsändring, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ändringen i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. innebär följande:

Sänkta och höjda avgifter
Sanktionsavgifterna för överträdelser av mindre allvarlig art sänks (till 500 kr respektive 1 000 kr). För mer allvarliga överträdelser höjs i stället avgifterna till mellan 2 000 kr och 20 000 kr. För synnerligen allvarlig överträdelse differentieras avgiften till 8 000 kr eller 20 000 kr. För de allvarligaste överträdelserna kommer sanktionsavgiften dessutom att öka gradvis ju mer regeln överträds.

Ökande sanktionsavgift när företagskontroll inte kunnat genomföras
Sanktionsavgiften ökar med 20 000 kr för varje gång som ett företag inte medverkar till att kontroll kan genomföras.

Ändrade tak- och maxbelopp
Om flera överträdelser begås höjs takbeloppet, dvs. den sanktionsavgift som ett företag sammanlagt kan få, till 800 000 kr. Avgiften får dock inte överstiga en procent av årsomsättningen.

Ändrade sanktionsavgifter när överträdelsen begåtts i utlandet
Sanktionsavgifter för sådana överträdelser som en förare begått i utlandet ändras för att motsvara de böter som en förare får betala för överträdelser som begås i Sverige.

Mer detaljerad information om vad förordningsändringen innebär kommer att finnas i regeringsuppdraget.

Ändringarna kommer att träda i kraft den 1 mars 2018.

Regeringen

Foto: Getty Images.

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar