Olyckor med elfordon – mer utbildning behövs

Olyckor med elfordon – mer utbildning behövs

Elfordon är en allt mer ökande del av trafiken idag. Det innebär nya förhållanden att ta hänsyn till vid en räddningsoperation, som till exempel hur man undviker risken för elchocker. VTI har undersökt hur beredskapen ser ut inom räddningstjänst och kommuner i händelse av en olycka.

I en studie har forskare från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gjort djupintervjuer med räddningstjänsten och tjänstemän i tre kommuner i Sverige angående säkerhet vid olyckor med elfordon.

– Resultaten visar att räddningspersonalen har liten erfarenhet när det gäller olyckor med elfordon och att de lär sig efter hand som de stöter på problemen, säger Christina Stave, forskare på VTI.

Riskerna är inte belysta och det behövs mer lärdom om hur man ska känna igen ett fordon som drivs helt eller delvis av el. Det behövs även lättillgänglig kunskap om hur elen kopplas bort i olika typer av fordon vid en olycka, utan att riskera säkerheten. Detta oavsett om fordonet brinner, har hamnat i vatten eller krockat.

– För att kunna utföra säkra räddningsoperationer med elfordon är det av största vikt att information om nya fordon och fordonstyper finns tillgänglig för räddningstjänsten, säger Christina Stave.

Kunskapsnivån varierade mellan de olika räddningskårerna. De som svarade var osäkra på vem som har ansvaret att sprida information om hur man hanterar elfordon på ett säkert sätt.

Räddningstjänsten skulle behöva mer resurser för utbildning och träning – för att hålla sig à jour med den tekniska utvecklingen och för att kunna vara proaktiva. I artikeln rekommenderar forskarna att man på olika plan i samhället samarbetar för att ta ansvar för att introduktionen av elfordon blir säker och att säkerhetsinformation samlas in och sprids på ett systematiskt vis.

Av: Catharina Olsson-Lindh.
Källa: VTI. Foto: Getty Images.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar