Södra inför ny mätteknik av virkestravar

Södra inför ny mätteknik av virkestravar

Mätstationen i Värö blir Södras första med ny teknik för volymmätning av virkestravar på lastbil. Den nya tekniken innebär en automatiserad volymmätning med hjälp av laserteknik. Bakom utvecklingen står företaget Mabema AB.    

Införandet av den nya tekniken innebär en övergång från manuell till digital mätning av virket. Detta medför dels en snabbare mätning, bibehållen och på sikt förhöjd mätningskvalitet samt logistikvinster genom snabbare passage vid mätstationen. Den nya teknikens mätresultat inkluderar bruttovolym under bark, travens höjd, längd och bredd samt stockarnas medeldiameter.

– Södra har under flera års tid tillsammans med ett antal andra aktörer i branschen varit delaktiga under hela utvecklingsfasen av den nya tekniken tillsammans med Mabema AB. Att vi nu har kommit så här långt med frågan att den realiseras innebär ett teknikskifte för virkesmätning inom skogsindustrin säger Roger Andersson, ansvarig för virkesmätning på Södra Skog.

Användningen av den nya mättekniken på Värö trappas nu successivt upp och kommer inom kort att omfatta all mätning av barrmassaved och därefter även övriga sortiment. Södra äger själva mätstationen men det är VMF Syd, en opartisk virkesmätningsförening verksam i större delen av Götaland, som kommer använda den nya tekniken.

– Driftsättningen och införandet av den nya lasermätningen på Södra har varit ett gemensamt projekt som fallit väl ut säger Anders Svensson, vd för VMF Syd.

– Tanken är att anläggningen i Värö kommer att utvärderas inför kommande beslut om teknikval i utvecklingen av mätning på Södras övriga anläggningar, säger Roger Andersson.

Detta är den andra anläggningen av denna typ i Sverige och den första inom Södra och VMF Syd.

Södra

Bilden: Lasermätning av virke vid Södras mätstation i Värö. Fotograf: Malin Arnesson

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar