ANNONS ▼

Volvokoncernen – resultat 2017

Volvokoncernen – resultat 2017

”Under 2017 uppnådde Volvokoncernen sin högsta försäljning och sitt bästa rörelseresultat någonsin. För helåret 2017 ökade vi vår försäljning med 11% till 335 miljarder kronor och förbättrade vårt rörelseresultat till 30,3 miljarder. Lastbilarna, Anläggningsmaskinerna, Volvo Penta och Financial Services redovisade samtliga sina högsta rörelseresultat någonsin. Vi förbättrade även vår lönsamhet med en rörelsemarginal på 9,1%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Det fjärde kvartalet 2017

  •  Under Q4 2017 ökade nettoomsättningen med 11% till 91,7 miljarder kronor (82,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 16%.
  •  Både det justerade och rapporterade rörelse-resultatet uppgick till 7.334 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 8,0%. Under Q4 2016 uppgick det justerade rörelseresultatet till 5.660 Mkr och den justerade rörelsemarginalen till 6,9%.
  •  Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 778 Mkr.
  •  Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 14,4 miljarder kronor (4,9).

Helåret 2017 

  •  För helåret 2017 steg nettoomsättningen med 11% till 334,7 miljarder kronor (301,9).
  •  Rörelseresultatet uppgick till 30.327 Mkr (20.826), motsvarande en rörelsemarginal på 9,1% (6,9).
  •  Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 362 Mkr.
  •  Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 28,4 miljarder kronor (3,5).
  •  Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,25 kronor per aktie (3,25).

Volvo Group

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar