Ledtider för miljöprövning kan förkortas

Ledtider för miljöprövning kan förkortas

Långsamma miljöprövningar för bergtäkter kan vara negativa för den regionala utvecklingen, men också för miljön. En tidsgräns och central koordinering kan minska problemet, visar en undersökning från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.

Ledtiderna för miljöprövning varierar stort mellan olika regioner i landet. Snabbast var Miljöprövningsdelegationen (MPD) i Norrbottens län med 143 dagar i genomsnitt. Långsammast var samma myndighet i Jämtlands och Västernorrlands län med 775 dagar. De stora regionala skillnaderna innebär att företag i vissa regioner missgynnas.

Långsamma miljöprövningar belastar även miljön med längre transportavstånd och ökade utsläpp. Ett exempel kan vara när Trafikverket ska bygga om en vägsträcka. Alla kontrakt och upphandlingar är förberedda, men den kontrakterade täkten har fortfarande inte fått sitt tillstånd. Trafikverket tvingas istället hämta bergkross från en mer avlägset belägen täkt. Liknande problematik gäller för skogsbruket som årligen rustar och bygger enskilda skogsbilvägar i en avsevärd omfattning.

Men det finns sätt att förkorta miljöprövningarna, menar Skogforsk i sin rapport. En central koordinator, som kan flytta resurser mellan miljöprövningsdelegationerna, skulle kunna höja effektiviteten. Tillsammans med en effektivisering av handläggningsprocesserna bör ledtiderna då kunna sänkas till ca sex månader från ansökan till beslut, är Skogforsks bedömning.

Mer om bergtäkter och vägar

Bergkross används vid nybyggnation och upprustning av vägar. Materialet utvinns och förädlas från bergtäkter. För att öppna en ny täkt, fortsätta täkt eller utvidga täkt krävs tillstånd enligt miljöbalken. I dag är miljöprövningen inte samordnad, utan varje regional miljöprövningsdelegation är självständig direkt under regeringen.

I Sverige finns ca 10 000 mil statliga vägar, 4 000 mil kommunala vägar och 43 000 mil enskilda vägar. Skogsbilvägnätet utgör ca hälften av de enskilda vägarna och garanterar uttransport av ca 80 miljoner ton rundvirke och skogsbränsle årligen.

Skogforsk

Foto: Getty Images

Läs också

Aktuellt

Lönsam satsning på solceller

Lönsam satsning på solceller

Hurtigs Bil i Kungälv har satsat på solceller på bilhallens tak. En toppeninvestering menar vd, Christopher Hurtig.

ANNONS ▼
Exporten av lastbilar ökar

Exporten av lastbilar ökar

De tunga fordonen på Klaraviks auktionsplattform blir allt vanligare och även på riksnivå ökar exporterna.

Ny minigrävare från Caterpillar

Ny minigrävare från Caterpillar

Caterpillar lanserar nu nya generationens minigrävare fullmatade med nya funktioner, till exempel spakstyrning, farthållare, LCD-display, bluetooth-start och tiltbar hytt.

Freja rustar för framtiden

Freja rustar för framtiden

Under 2018 gjorde transport- och logistikföretagen Freja en stor investering och flyttade kontor och lager till Jönköping.

Förslag om ny lastbilspremie

Förslag om ny lastbilspremie

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs 2020.

Fler artiklar