Volvo lanserar el-lastbil 2019

Volvo lanserar el-lastbil 2019

Under 2019 kommer Volvo Lastvagnar att börja sälja eldrivna lastbilar i Europa, och de första enheterna ska tas i bruk redan i år i samarbete med utvalda referenskunder.

Eldrivna lastbilar minskar buller- och avgasnivåerna drastiskt samt banar väg för nya sätt att hantera logistiken på. Fler transportuppdrag kan utföras på nätterna, vilket innebär att färre lastbilar måste tävla om utrymmet i trafiken under rusningstid.
– Elektromobilitet är helt i linje med Volvo Lastvagnars långsiktiga arbete för hållbara stadsmiljöer och nollutsläpp, säger Volvo Lastvagnars vd, Claes Nilsson.
– Genom att använda eldrivna och tystgående lastbilar för varutransporter i städerna löser vi en rad olika utmaningar samtidigt.

Utan störande buller- och avgasutsläpp blir det möjligt att köra i känsligare delar av stadskärnan. Det går också att köra transporter under tider på dygnet då trafiken inte är så tät, exempelvis sena kvällar och nätter. Detta minskar belastningen på vägarna under rusningstrafik på dagtid, vilket gör att både vägnätet och fordonen kan utnyttjas mer effektivt än i dag, säger Claes Nilsson.

I projektet Off Peak City Distribution, som nyligen genomfördes av Stockholms Stad och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), har man undersökt effekterna av varutransporter nattetid i centrala Stockholm. Det visade sig att eftersom lastbilarna undvek rusningstrafiken tog det endast en tredjedel så lång tid som normalt att utföra transportuppdragen.

Foto/Källa: Volvo

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar